ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം (ഏകദേശം എ.ഡി. 1500) ബർണബാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് (ഏകദേശം എ.ഡി. 70-90).

ബർണബാസിന്റെ ലേഖനം

എഡി 70-90 കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗ്രീക്ക് ലേഖനമാണിത്. ഈജിപ്തിലെ അലക്സാണ്ട്രിയയായിരിക്കാം അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം. അത് എഴുതിയത് പുതിയ നിയമത്തിലെ അതേ ബർണബാസ് ആയിരിക്കില്ല. സഭാ നേതാക്കൾ ഒരിക്കലും ഈ ലേഖനത്തെ കാനോനികമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല, കാരണം അതിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരവും ഉപദേശപരവുമായ പിശകുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, അത് “സ്വീകാര്യമായ പുസ്തകങ്ങളിൽ” നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം

ബൈബിളിലെ ബർണബാസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായി എഴുതിയതാണെന്ന് ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വൈകി (1400 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബർണബാസ് ) എഴുതിയതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുണയില്ലാതെ ഇത് കളവായ ലേഖനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് സഭാപിതാക്കന്മാരോ ചരിത്രകാരന്മാരോ ആരും അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ദൃക്‌സാക്ഷികളോ യേശുവിന്റെ (1 യോഹന്നാൻ 1:1-6; ലൂക്കോസ് 1:1-4; ) ദൃക്‌സാക്ഷികളെ അഭിമുഖം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയോ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ നേരത്തെ (എ.ഡി. 100-ന് മുമ്പ്) എഴുതി.

ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പഠിപ്പിക്കലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പുതിയ നിയമത്തെ ഇനിപ്പറയുന്നവയിലൂടെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

  1. ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം ത്രിത്വവിരുദ്ധമാണ്, കാരണം അത് യേശുവിനെ ഒരു പ്രവാചകനായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവപുത്രനല്ല. യേശു ക്രൂശീകരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവനോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് ഇസ്‌കരിയോത്തിനെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രൂശിച്ചതായും ഇത് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ, യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതല്ല, ദൂതൻമാർ അവനെ ജീവനോടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി (ഖുർആൻ സൂറ 4 വാക്യം 157-158) പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പഠിപ്പിക്കലുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച്, യേശു തന്റെ സ്വന്തം ദൈവീകരണം (ബർന) മുൻകൂട്ടി കാണുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. . കൂടാതെ, ബൈബിളിലെ മിശിഹാ (അറബ്-) ഒരു ഇസ്മായേല്യൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു എന്നും അത് അവകാശപ്പെടുന്നു. (അധ്യായം 43:10; അധ്യായം 208:1-2).
  2. പീലാത്തോസ് ഗവർണറായിരിക്കെയാണ് യേശു ജനിച്ചതെന്ന് ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു, അതേസമയം എ.ഡി 26-നോ 27-നോ പീലാത്തോസ് ഗവർണറായിത്തീർന്നുവെന്ന് ചരിത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
  3. മുഹമ്മദിന്റെ ആഗമനം യേശു പ്രവചിച്ചതായി ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം അവകാശപ്പെടുന്നു (അദ്ധ്യായം 97), അങ്ങനെ ഖുറാനിലെ സൂറ 61:6 (അഹ്മദ് എന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അതേ ത്രികോണാകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അറബി നാമമാണ്). കൂടാതെ, ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷം “മുഹമ്മദിന്റെ” പേര് പതിവായി പരാമർശിക്കുന്നു (അധ്യായം 97: 9-10). അത് യേശുവിനെ “ഇസ്രായേൽഗൃഹത്തിലേക്ക്” മാത്രം അയക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനായി തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സുവിശേഷത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഷഹാദയും ഉൾപ്പെടുന്നു (അധ്യായം 39).
  4. ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് പോളിൻ വിരുദ്ധ (ക്രിസ്തു വിരുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകൾ) സ്വരങ്ങളുണ്ട്. അത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ “വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവൻ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു - ബർണബാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്കുള്ള ആമുഖം.(പരിചയപ്പെടുത്തൽ).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: