വീസ്സുവല ഉപമയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

വീസ്സുവലയുടെ ഉപമ.

സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങളുടെ വലയുടെ ഉപമ യേശു പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, “വീണ്ടും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കടലിൽ എറിയപ്പെട്ട ഒരു വല പോലെയാണ്, അത് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കരയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത എല്ലാത്തരം ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ  ഇരുന്നു നല്ലതു പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു, എന്നാൽ ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ ആയിരിക്കും. ദൂതന്മാർ പുറപ്പെടുകയും നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർപെടുത്തുകയും തീച്ചൂളയിൽ എറിയുകയും ചെയ്യും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും” (മത്തായി 13:47-50).

വീസ്സുവല നീളമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ വലയായിരുന്നു, അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പിന്നീട് ഒരു വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഉപമയിൽ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വല കടലിലേക്ക് എറിയുകയും വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട്, അവൻ നല്ല മത്സ്യത്തെ ചീത്ത മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നല്ലവയെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു, എന്നാൽ ചീത്ത മത്സ്യങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്നു.

അർത്ഥം.

മനുഷ്യരെ സത്യത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് നേടുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രസംഗകർ – മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ (ലൂക്കോസ് 5:10) -സത്യത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് ആളുകളെ നേടുന്നതിന് സുവിശേഷത്തെയും പ്രയത്നങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, വ്യത്യസ്ത ആളുകളെ സത്യത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് നേടുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ആളുകളെയും അവരുടെ ജാതിയും പശ്ചാത്തലവും പരിഗണിക്കാതെ യേശു സ്വീകരിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 10:34; മത്തായി 11:19). അവൻ ആരോടും വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവരെല്ലാം അവന്റെ മക്കളാണ് (മർക്കോസ് 2:16, 17).

ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വഴിയിൽ പ്രകാശിച്ച എല്ലാ പ്രകാശത്തോടും യോജിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവന്റെ അറിവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പരമാവധി, യേശുവിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് പാപത്തെ മറികടക്കാൻ സ്വർഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം സ്വഭാവത്തെ വിലമതിക്കുന്നു. (പ്രസംഗികൾ 12:13, 14; മീഖാ 6:8; മത്തായി 7:21-27).

അന്തിമ വിധി.

വീസ്സുവലയുടെ  ഉപമയിൽ, സുവിശേഷ സന്ദേശം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ മൂല്യം മത്തായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുടെ അന്തിമഫലം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, അത് ദൈവിക വിളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയും വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ ഉപമ ഗോതമ്പിന്റെയും കളകളുടെയും ഉപമ പോലെയാണ്, കാരണം ഇത് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള അന്തിമ വേർതിരിവിനെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു (മത്തായി 13:36-43).

കൂടാതെ, വീസ്സുവലയുടെ  ഉപമ സ്വഭാവ വികാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്തിമ വിധിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു (യാക്കോബ് 2:12). ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതരേഖ ദൈവം പരിശോധിക്കും (പ്രവൃത്തികൾ 17:31; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10). അതുകൊണ്ട്, വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവകാശപ്പെടാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കണം  (യോഹന്നാൻ 15:4).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രഇടപെടുന്നത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)സീൽ ചെയ്തു. ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമാണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത വെളിപ്പെടുത്താൻ മുദ്ര  ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ അവന്റെതായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. അവർ  ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ…

ബൈബിൾ പ്രകാരം ശാരീരിക സൗന്ദര്യം ശാപമോ അനുഗ്രഹമോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ദൈവം സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ,  “അവൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കണ്ടു, തീർച്ചയായും അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു” (ഉൽപത്തി 1:31; ഉത്തമ ഗീതം 4:7).…