യിരെമ്യാവു പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏകദേശം 650 ബിസിയിലാണ് യിരെമ്യാവു ജനിച്ചത്. യെരൂശലേമിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ (യിരെമ്യാവ് 1:1). അവന്റെ പിതാവ് ഹിൽക്കിയ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു (യിരെമ്യാവ് 1:1). യിരെമ്യാവിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം “യഹോവ നിയമിച്ചു” എന്നാണ്. ഒരു പ്രവാചകനാകാൻ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു (യിരെമ്യാവ് 1:1-10). സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായി സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു (ജെറമിയ 32:6-15; 36:4).

പ്രവാചകന്റെ പശ്ചാത്തലം

ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് യിരെമ്യാവു ജനിച്ചത്. മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു. യഹൂദ എന്ന ചെറിയ രാഷ്ട്രം രണ്ട് മഹാശക്തികൾക്കിടയിലായിരുന്നു – അസീറിയയ്ക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിലാണ്. മഹാശക്തികളുടെ പല യുദ്ധങ്ങളും യഹൂദയുടെ പ്രദേശത്താണ് നടന്നത്, അത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമായി. ഇത് യഹൂദയിലെ രാജാക്കന്മാരെ ബാബിലോണുമായോ ഈജിപ്തുമായോ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ഈ സഖ്യങ്ങൾക്ക് പകരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ യിരെമ്യാവു അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

യഹൂദയിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്തു. ഒരു നല്ല രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്റെ മരണശേഷം, അവന്റെ ദുഷ്ടനായ മകൻ മനശ്ശെ സിംഹാസനത്തിൽ വന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 21:1-9). മനശ്ശെയുടെ പിന്നാലെ അവന്റെ മകൻ ആമോനും ദുഷ്ടനായി (2 രാജാക്കന്മാർ 21:19-22). ആമോൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവന്റെ എട്ട് വയസ്സുള്ള മകൻ ജോസിയയെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി (2 രാജാക്കന്മാർ 21:23-26). യഹൂദയിലെ ദൈവഭക്തരായ രാജാക്കന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആളായിരുന്നു ജോസിയ. അവൻ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്കും അവന്റെ നിയമത്തിലേക്കും തിരികെ നയിക്കുകയും (2 രാജാക്കന്മാർ 22, 23) നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ജോസിയാ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, ദൈവം യിരെമ്യാവിനെ
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു (ജെറമിയ 1:1-10).

വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ

വിവാഹം കഴിക്കുകയോ കുടുംബം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് കർത്താവ് യിരെമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു (യിരെമ്യാവ് 16: 1-4) ദേശത്തിന്മേൽ വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും അതുണ്ടാക്കുന്ന കൊടിയ വിഷാദത്തിൽ നിന്നും അവനെ ഒഴിവാക്കാനുമായിരുന്നു. തന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങളെയും അവരുടെ സ്രഷ്ടാവിനെതിരായ തുറന്ന വിശ്വാസത്യാഗത്തെയും ഓർത്ത് അവൻ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചതിനാൽ യിരെമ്യാവിനെ “വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ” എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്.

യിരെമ്യാവിനെ ശുശ്രൂഷ

അങ്ങനെ, യഹൂദയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി യിരെമ്യാവ് സേവിച്ചു. ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പരമകോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത ന്യായവിധികളുടെ ഉറപ്പായ നിവൃത്തിക്ക് വിലാപങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ സന്ദേശം പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതല്ല. വിജനതയുടെ ചിത്രത്തിലൂടെ, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ക്ഷമിക്കുകയും ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. “കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിച്ചുവിടേണമേ; പഴയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ പുതുക്കേണമേ” (ലാം. 5:21).

യിരെമ്യാവ് 40 വർഷമായി ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ അവൻ വിജയിച്ചില്ല. സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പല അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ മർദിക്കുകയും തടവിലിടുകയും ചെയ്തു (യിരെമ്യാവ് 26:8-11; 32:1-3; 33:1; 37:13-15; 38:6-13). കൂടാതെ, അവൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് തുടർന്നപ്പോൾ, യഹൂദ ചരിത്രമനുസരിച്ച്, ഒടുവിൽ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു.

ശുശ്രൂഷയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും ഒന്നായിരുന്നു യിരെമ്യാവിന്റെ ജീവിതം. അവൻ ജനപ്രീതിയില്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് കൈമാറുകയും അവരുടെ വിശ്വാസത്യാഗത്താൽ നിരസിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോഴും അവൻ സത്യമായും ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവനായി തുടർന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

Leave a Comment