ഡാനിയേൽ 11 പ്രകാരം തെക്കൻ രാജാവ് ആരാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദാനിയേൽ 11- തെക്കൻ രാജാവ്

“അവസാനകാലത്ത് തെക്കേദേശത്തെ രാജാവ് അവനെ ആക്രമിക്കും; വടക്കേദേശത്തെ രാജാവ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെ രഥങ്ങളും കുതിരപ്പടയാളികളും അനേകം കപ്പലുകളുമായി അവൻ്റെ നേരെ വരും; അവൻ ദേശങ്ങളിൽ ചെന്നു അവരെ കീഴടക്കി കടന്നുപോകും. അവൻ മഹത്വമുള്ള ദേശത്തും പ്രവേശിക്കും, അനേകം രാജ്യങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ ഏദോം, മോവാബ്, അമ്മോന്യരിലെ പ്രമുഖരായ ജനം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടും.

അവൻ ദേശങ്ങളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടും; മിസ്രയീംദേശം ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നിധികളുടെയും ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ വിലയേറിയ വസ്തുക്കളുടെയും മേൽ അവൻ അധികാരമുള്ളവനായിരിക്കും; ലിബിയക്കാരും എത്യോപ്യക്കാരും അവൻ്റെ കുതികാൽ പിന്തുടരും. എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള വർത്തമാനം അവനെ അലോസരപ്പെടുത്തും; അനേകരെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനും അവൻ മഹാക്രോധത്തോടെ പുറപ്പെടും. അവൻ തൻ്റെ അരമനയുടെ കൂടാരങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾക്കും മഹത്വമുള്ള വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിനും മദ്ധ്യേ സ്ഥാപിക്കും; എന്നിട്ടും അന്ത്യത്തിലേക്ക്‌ അവൻ അവസാനിക്കും, ആരും അവനെ സഹായിക്കുകയില്ല” (ദാനിയേൽ 11:40-45).

പുരാതന ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം: തരം

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ, വടക്കൻ രാജാവ് പുരാതന ബാബിലോണിനെ (തരം) പരാമർശിച്ചു, കാരണം അത് യഹൂദയിലെ ദൈവജനത്തിന് വടക്കായിരുന്നു. യഹൂദയുടെ തെക്ക് ആയിരുന്നതിനാൽ തെക്കൻ രാജാവ് ഈജിപ്തിനെ (തരം) പരാമർശിച്ചു. ഈ ദർശനം ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ നാളുകളിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച് യഹൂദയ്ക്ക് (തരം) നിവൃത്തിയായി. എന്നാൽ സാർവത്രിക തോതിൽ (ആൻ്റി-ടൈപ്പ്) ആത്മീയ ഇസ്രായേലിനെ ബാധിക്കുന്ന സമയാവസാനത്തിൽ ഇതിന് ഭാവി നിവൃത്തിയുണ്ട്.

സമയാവസാനത്തിൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം: ആൻ്റി-ടൈപ്പ്

ഉത്തരദേശത്തെ രാജാവ്, കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, ആത്മീയ ബാബിലോണായിരിക്കും (വെളിപാട് 17-18). കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിലെ പരിഷ്‌കർത്താക്കളും ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും വടക്കേദേശത്തെ രാജാവിനെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സമ്പ്രദായത്തിലോ പാപ്പത്വത്തിലോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: വെളിപാട് 17 പാപ്പത്വത്തെ ബാബിലോണായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ?

പുരാതന ബാബിലോൺ എബ്രായരെ അതിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായി ആരാധിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതുപോലെ ദൈവജനത്തെ അതിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായി ആരാധിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ സമ്പ്രദായം.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാജാവ് (ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഈജിപ്ത്) ജാഹ്വെയെ അംഗീകരിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ, ഫറവോൻ പറഞ്ഞു, “കർത്താവ് ആരാണ്, അവൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ” (പുറപ്പാട് 5:2). അവൻ എബ്രായരെ അടിമകളാക്കി, അവരുടെ ബോധമനുസരിച്ച് അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് നൽകിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ അവൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. അതിനാൽ, തെക്കേ രാജ്യത്തെ ആത്മീയ രാജാവ്, അവസാനകാലത്ത്, മതേതരത്വമായിരിക്കും.

ഉത്തരദേശത്തെ രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1-വടക്കിൻ്റെ രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “അവൻ്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിക്കെതിരെ ചലിക്കും” (ദാനിയേൽ 11:28). ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി പത്തു കൽപ്പനകളാണ്. “അവൻ തൻ്റെ ഉടമ്പടി നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, അത് പാലിക്കാൻ അവൻ നിങ്ങളോട് കൽപിച്ചു: രണ്ട് കൽപ്പലകകളിൽ അവൻ എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ” (ആവർത്തനം 4:13). പുറപ്പാട് 20:1-17-ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരദേശത്തെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ ആക്രമിച്ചത്? വിഗ്രഹാരാധനയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന പാപ്പാ ഒഴിവാക്കുകയും നാലാം കൽപ്പനയിലെ ഏഴാം ദിവസത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഒന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, അത് പത്താമത്തെ കൽപ്പനയെ രണ്ട് കൽപ്പനകളായി വിഭജിച്ചു.

2- സ്വയം വലുതാക്കുക. “അപ്പോൾ രാജാവ് തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യും: അവൻ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും മീതെ തന്നെത്തന്നെ ഉയർത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരെ ദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്യും” (ദാനിയേൽ 11:36-38 കൂടാതെ ദാനിയേൽ 8:11, 25; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2: 4; വെളിപ്പാട് 13:2, 18:7. വടക്കേദേശത്തെ രാജാവ് “[ദൈവത്തിന്] എതിരെ” ദൈവദൂഷണത്തിൻ്റെ “ആഡംബര വാക്കുകൾ” സംസാരിക്കും. ദൈവദൂഷണത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രണ്ട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട്:

പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 5:21).
ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 10:33).

പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് പാപ്പാത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് അവരുടെ സാഹിത്യം നോക്കാം: “പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമോ, അതോ അവ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണോ? ക്രിസ്തു നൽകിയ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ പുരോഹിതൻ യഥാർത്ഥമായും സത്യമായും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. ജോസഫ് ഡെഹാർബെ, എസ്.ജെ., എ കംപ്ലീറ്റ് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് ദി കാത്തലിക് റിലീജിയൻ (ന്യൂയോർക്ക്: ഷ്വാർട്സ്, കിർവിൻ & ഫൗസ്, 1924), പേ. 279.

നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനും (എബ്രായർ 3:1 8:1, 2) ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ (1 തിമോത്തി 2:5) യേശുവിനെ മറികടന്ന് ഒരു ഭൗമിക പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ യേശുവിനെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ അത് ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് പരിഗണിക്കുക: “പോപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമല്ല, അവൻ ജഡത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീലയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവാണ്.” കാത്തലിക് നാഷണൽ, ജൂലൈ 1895. ഈ പോയിൻ്റ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ സഖ്യം

പുരാതന കാലത്ത്, തെക്കിൻ്റെയും വടക്കിൻ്റെയും രാജാവ് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു (ദാനിയേൽ 11:40). എന്നാൽ പിന്നീട്, അവർ ദൈവജനത്തെ എതിർക്കാൻ ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കി. “ഈ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുടെയും ഹൃദയം തിന്മയിൽ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും, അവർ ഒരേ മേശയിലിരുന്ന് കള്ളം പറയും; എന്നാൽ അത് വിജയിക്കുകയില്ല, കാരണം അന്ത്യം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും” (ദാനിയേൽ 11:27). കാലാവസാനത്തിൽ, ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മത-രാഷ്ട്രീയ, മതേതര ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും ചേരും. യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കഷ്ടതയിൽ ഏല്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും, എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാ ജനതകളും നിങ്ങളെ വെറുക്കും…” (മത്തായി 24: 9-13).

ഉത്തരദേശത്തെ രാജാവിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ

“എന്നാൽ കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള വാർത്ത അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കും; അതുകൊണ്ട് അവൻ അനേകരെ നശിപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും അത്യന്തം ക്രോധത്തോടെ പുറപ്പെടും. വാർത്തകൾ എന്നാൽ ഉത്തരദേശത്തെ രാജാവിൻ്റെ അന്ത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. “കിഴക്ക്” എന്ന വാക്ക് ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്ന സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 24:27). “വടക്ക്” എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 14:13). അങ്ങനെ, ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ട രാജ്യങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തു കിഴക്കുനിന്നു സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരും. അവൻ തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ മക്കളെ വിടുവിക്കും. “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.