എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ഏദനിൽ സ്ഥാപിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം

“കർത്താവായ ദൈവം മനുഷ്യനോടു പറഞ്ഞു: തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കു യഥേഷ്ടം തിന്നാം. എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുതു; തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും.”

ഉല്പത്തി 2:16, 17

ആദാമിൻ്റെയും ഹവ്വായുടെയും വിശ്വസ്തത പരിശോധിക്കാൻ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം സ്ഥാപിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യമാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് (ഉല്പത്തി 1:26) അതിനർത്ഥം അവർ സ്വതന്ത്ര ധാർമ്മികതയുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു എന്നാണ്. ആദാമും ഹവ്വായും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, അവർ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിലോ അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടോ തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അവർ ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയയപെട്ടത്‌ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകളെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമില്ലാത്ത സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതോ തിന്മയോ ചെയ്യാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതയാണ് ദൈവം നടത്തിയത്. ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിതമല്ല.

ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവർ പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തത്വം റദ്ദാക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും ഇതേ തത്വം ബാധകമാണ്. തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അവരെ തിരികെ സ്നേഹിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം, എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ ഇപ്പോഴും അപകടസാധ്യത എടുക്കുന്നു.

ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാനും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കാനും തനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, അവൻ ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് സാത്താന് അറിയാമായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പിശാചിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവരുടെ പാപം അവരുടെ കണ്ണുകൾ തിന്മയിലേക്ക് തുറന്നു. അവർക്ക് നാണക്കേട് തോന്നി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഈ പാപം ലോകത്തിന് കഷ്ടപ്പാടും മരണവും കൊണ്ടുവന്നു (ഉല്പത്തി 3:6-7).

എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായി മുറിവേറ്റത് ദൈവം തന്നെയാണ്. പാപപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ബലി നൽകി. “തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് അവൻ എന്ത് വില കൊടുത്തു? “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments