എങ്ങനെയാണ് ആദിമ സഭയിൽ വിശ്വാസത്യാഗം ആരംഭിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

വിശ്വാസത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്തിൽ പൗലോസ് പ്രവചിച്ചു, “വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേല്ക്കും” (പ്രവൃത്തികൾ 20:29, 30). “ആരും ഏതുവിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം. അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ദൈവം എന്നു നടിച്ചു, ദൈവം എന്നോ പൂജാവിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിന്നും മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3, 4). ഈ ശക്തി അവന്റെ കാലത്ത് പരിമിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു (വാ. 7), “സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും വ്യാജമായ അത്ഭുതങ്ങളോടും കൂടി സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു കൂട്ടാളിയാകും” പ്രവർത്തിക്കും (വാ. 9).

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിനുമുമ്പ് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പ്രവചിച്ചു, “കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ” (1 യോഹന്നാൻ 4:1), കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്, “അനേകം വഞ്ചകർ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു” (2 യോഹന്നാൻ 7). അവൻ പറഞ്ഞു, “എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ്, അത് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്; ഇപ്പോൾത്തന്നെ അത് ലോകത്തിലുണ്ട്” (1 യോഹന്നാൻ 4:3).

ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ആദിമ സഭയിൽ ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും മതനിന്ദ , വിഭജനം, വിശ്വാസത്യാഗം എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ ശക്തികൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും അധികാരവും അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ അസ്തിത്വം ക്രമേണ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതിന്റെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വഞ്ചിക്കുകയും അങ്ങനെ സഭയുടെ നിയന്ത്രണം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യും (അപ്പ. 20:29, 30; 2 തെസ്സലോനിക്യർ 2:3-12).

സഭ അതിന്റെ “ആദ്യ സ്നേഹം” (വെളിപാട് 2:4) “വിട്ടു” പോയതിനാൽ, അതിന് അതിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആരാധനയിൽ രൂപഭദ്രതാവാദം, സ്ഥാനം ഔപചാരികത കൈവരിച്ചു. ജനപ്രീതിയും വ്യക്തിശക്തിയും നേതാക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായി.

പ്രാദേശിക സഭയുടെ ഭരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈകളാൽ സഭാ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്താൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബിഷപ്പിനെയാണ് എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളും രക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, അംഗങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനു പകരം സേവിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമേ നേതൃത്വം ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. ഒപ്പം “എല്ലാവരുടെയും ദാസൻ” എന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന “വലിയ” ഒരാളല്ല.. അങ്ങനെ, വിശ്വാസിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പുരോഹിത ശ്രേണി എന്ന ആശയം പതുക്കെ, വികസിച്ചു.

തുടർന്ന് അപ്പോസ്തോലിക സഭ പാപ്പാത്ത്വ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പാപ്പാത്വത്തിൽ അവസാനിച്ച വലിയ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ വികാസം നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രക്രിയയായിരുന്നു. ഈ ശക്തിയുടെ അധഃപതനവും അങ്ങനെതന്നെ. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച്, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.”, കാരണം “കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്നു അനേകരെ തെറ്റിക്കും” അവരുടെ വഞ്ചനാപരമായ അവകാശവാദങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് “അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും” ചെയ്യും. സാധ്യമെങ്കിൽ, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ വഞ്ചിക്കും” (മത്തായി 24:4, 11, 24).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x