അമോര്യരെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അമോര്യർ കനാൻ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളുടെ പിൻഗാമികളാണ് (ഉല്പത്തി 10:15-16). അവയ്ക്ക് അമുറ അല്ലെങ്കിൽ അമുരി എന്നും പേരിട്ടു. ഈ ശക്തരായ ആളുകൾ ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തി മുതൽ ബാബിലോണിയ വരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഗോത്രാധിപത്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി. ബാബിലോണിലെ ഒന്നാം രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകരായിരുന്നു അവരിൽ, മഹാനായ ഹമ്മുറാബി ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവായിരുന്നു.

ബിസി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, സിറിയ, പലസ്തീൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയതായി ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു. ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഭരണവർഗങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എബ്രായർ രാജ്യം ആക്രമിച്ച സമയത്ത്, മുമ്പ് ശക്തമായിരുന്ന അമോറിയൻ ജനതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ (സംഖ്യ 21:21).

അമോര്യരുടെ സീഹോൻ, ഓഗ് എന്നീ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ മോശെ കീഴടക്കി (ആവർത്തനം 31:4). ജോർദാന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പുരാതന ജനതയായിരുന്ന മല്ലന്മാരുടെ (ആവർത്തനം 3:11) ശേഷിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഓഗ് രാജാവ്. കർത്താവ് സൂര്യനെ നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോൾ യോശുവ പിന്നീട് അഞ്ച് അമോര്യ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി, പകൽ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സമ്പൂർണ നാശത്തിന് കൂടുതൽ സമയം നൽകുകയും ചെയ്തു (ജോഷ്വ 10:10; ജോഷ്വ 11:8). സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രതിനിധാനങ്ങളായി അമോറിയർ ബാല് ദേവനെയും അഷ്ടോരെത്ത് ദേവിയെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചലമാക്കിയ അത്ഭുതം, ഇവ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഏക സത്യദൈവത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു (യോശുവ 10:12).

സാമുവൽ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത്, “ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ പ്രദേശം ഫിലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ” ഇസ്രായേലിനും അമോര്യർക്കും ഇടയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു (1 സാമുവൽ 7:14). പിന്നീട്‌, ശലോമോൻ രാജാവ്‌ അമോര്യരെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി അവരെ അടിമകളാക്കി: “അമോര്യരിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും . . . ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ പെട്ടവരല്ലാത്തവർ-അവർക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് അവശേഷിച്ച അവരുടെ സന്തതികൾ, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് കഴിയാതെ വന്നവർ- ഇവരെ സോളമൻ അടിമകളാകാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തു” (1 രാജാക്കന്മാർ 9:20-21).അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ, അമോര്യരുടെ ദേശം ഇസ്രായേല്യർക്ക് അവകാശമായി നൽകിയത് താനാണെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച ആമോസ് 2:10-ൽ അമോര്യരെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന പരാമർശം കാണാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments