കുട്ടികളിലെ വൈകല്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്‌തുവിന്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കിടയിൽ, വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കു പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ചോദിച്ചു: “അവൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പിറവിയിലേ കുരുടനായോരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: റബ്ബീ, ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു? ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു: അവൻ എങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിന്നത്രേ” (യോഹന്നാൻ 9:1-3).

മനുഷ്യനോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളോ പാപം ചെയ്‌തില്ല, എന്നാൽ അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ പ്രകടമാകുമെന്ന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (റോമർ 8:28). അങ്ങനെ, ദൈവപരിപാലനയിൽ പിശാചിൽ നിന്നുള്ള നിർഭാഗ്യങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി മറികടക്കുന്നു.

പുറപ്പാട് 20:5-ലെ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, “എന്നെ പകെക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കയും” കർത്താവ് സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽ പാപത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളും അതുമൂലം ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവം മറ്റൊരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും; മകൻ അപ്പന്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ട; അപ്പൻ മകന്റെ അകൃത്യവും വഹിക്കേണ്ട; നീതിമാന്റെ നീതി അവന്റെമേലും ദുഷ്ടന്റെ ദുഷ്ടത അവന്റെമേലും ഇരിക്കും ” (യെഹെസ്കേൽ 18:20). ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരവാദിയാണ്.

നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്കും രക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിലും, പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല, കാരണം അത് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിനും തത്വങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ വിവേകശൂന്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തലമുറകളെ ബാധിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം: പുകവലിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ അവളുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും രചയിതാവാണ് സാത്താൻ, രോഗവും മരണവും പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. യഹൂദന്മാർ ഈ തത്ത്വചിന്ത വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ യേശു അവരുടെ ചിന്തയെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ചില ശാരീരിക കഷ്ടപ്പാടുകൾ പാപത്തിന്റെ ഫലമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി (ലൂക്കാ 13:1-4).

ഇയ്യോബിന്റെ കഥ സാത്താൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്, അത് നീതിമാൻമാരെപ്പോലും ബാധിക്കാൻ കഴിയും. നല്ല ആളുകൾക്ക് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ അനുവദനീയമാണ്, കാരണം അവ കാരുണ്യത്തിനും വലിയ നന്മയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമാണ് (എബ്രായർ 13:5), യേശുവിന് നമ്മുടെ വേദന അറിയാം (യെശയ്യാവ് 53: 3-4) നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലധികം അവൻ അനുവദിക്കില്ല (1 കൊരിന്ത്യർ 10:13) ).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments