5000 പേർക്ക് അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ട് മീനും നൽകിയ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


5000 പേർക്ക് അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ട് മീനും നൽകിയ കഥ (മത്തായി 14:13-21; മർക്കോസ് 6:32-44; ലൂക്കോസ് 9:10-17; യോഹന്നാൻ 6:1-13) നിരവധി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചിലത് ഇതാ:

1-ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുകമ്പയുള്ളവരായിരിക്കണം. “അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആയിരുന്നതിനാൽ ക്രിസ്തു അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി” (മർക്കോസ് 6:34).

2-വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവരുടെ പക്കൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് യേശു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ പറഞ്ഞു, “ഇവിടെ ഒരു ബാലൻ ഉണ്ട്, അവനിൽ അഞ്ച് യവത്തപ്പവും രണ്ട് ചെറുമീനുകളും ഉണ്ട്” (യോഹന്നാൻ 6:9).

3-ക്രിസ്തു ഒരു യഥാർത്ഥ ആവശ്യം നൽകാനല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചില്ല, ഓരോ അത്ഭുതവും ജനങ്ങളെ പിതാവിലേക്ക് നയിക്കാനായിരുന്നു.

4-ക്രിസ്തു ജനങ്ങൾക്ക് ലളിതമായ ഭക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ജനക്കൂട്ടത്തിനുമുമ്പിൽ ഒരു വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്നു വിതരണം ചെയ്യാമായിരുന്നു, പകരം അവരുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആരോഗ്യകരമായ സ്വാദിഷ്ടമായ ലഘുഭക്ഷണം അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

5-തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പാഴാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, “ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 6:12).

6-ക്രിസ്ത്യാനികൾ അസാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടിയുള്ള വിജയകരമായ ജോലി, സംഖ്യകളെയോ കഴിവുകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ശുദ്ധതയെയും ആത്മാർത്ഥമായ, ആശ്രയിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലാളിത്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

7- “നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുവിൻ” എന്ന് യേശു വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവന്റെ കൽപ്പന ഒരു വാഗ്ദാനമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിന് പിന്നിൽ കടലിന്നരികെയുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തെ പോഷിപ്പിച്ച അതേ ശക്തിയാണ് (മർക്കോസ് 6:37).

8-ക്രിസ്തുവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ചാനലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. അതുപോലെ, ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ്.

9-ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ; മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നതുപോലെ മാത്രമേ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ, അവർ നിരന്തരം വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും പകർന്നു നൽകുകയും വേണം.

10-വിശ്വാസികളുടെ കൈവശമുള്ള ഉപാധികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം; എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻറെ സർവ പര്യാപ്തമായ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ, സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ തുറക്കും. പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റേതാണെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള മാർഗം നൽകും (ലൂക്കാ 6:38; 2 കൊരിന്ത്യർ 9:6-11).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.