BibleAsk Malayalam

സീയോൻ എന്നതിന്റെ ബൈബിൾ അർത്ഥമെന്താണ്?

സീയോൻ എന്നതിന്റെ ബൈബിൾ അർത്ഥം

ബൈബിളിലെ സീയോൻ എന്ന വാക്ക് 150-ലധികം തവണ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്കിന്റെ ബൈബിൾ അർത്ഥം ” ബലപ്പെടുത്തൽ “നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സീയോൻ ദാവീദിന്റെ നഗരവും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരവുമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഈ വാക്കിന്റെ ആദ്യ പരാമർശം, “എന്നിരുന്നാലും, ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ നഗരമായ സീയോൻ കോട്ട പിടിച്ചടക്കി.” ജറുസലേമിലെ പുരാതന ജെബുസൈറ്റ് കോട്ടയുടെ പേരായിരുന്നു ഈ നഗരം. ദാവീദ് രാജാവ് അത് പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം അതിനെ “ദാവീദിന്റെ നഗരം” എന്ന് വിളിച്ചു (ദിനവൃത്താന്തം 11:5; ).

യെരൂശലേം നഗരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ നഗരം. അവിടെ, ദാവീദ് രാജാവിന് തന്റെ രാജകൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു (ദിനവൃത്താന്തം 11:5, 7). ദൈവാലയം സ്ഥാപിച്ച കുന്ന് സിയോൺ പർവതത്തിന് വടക്കായിരുന്നു. കിഴക്കൻ കുന്നിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം നികത്താൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ പശ്ചിമ ഹിൽ (അല്ലെങ്കിൽ സിയോൺ പർവ്വതം) സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്നില്ല.

സോളമൻ “യെരൂശലേമിൽ മോറിയ പർവതത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയം” പണിതപ്പോൾ, നഗരത്തിന്റെ പേര് ആലയവും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശവും (2 ദിനവൃത്താന്തം 3:1) ഉൾപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിൽ വികസിച്ചു.

ഒടുവിൽ, ഈ പദം ജറുസലേം നഗരം, യഹൂദ ദേശം, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് എഴുതി: “സുവാർത്താദൂതിയായ സീയോനേ, നീ ഉയർന്നപർവ്വതത്തിലേക്കു കയറിച്ചെല്ലുക; സുവാർത്താദൂതിയായ യെരൂശലേമേ, നിന്റെ ശബ്ദം ശക്തിയോടെ ഉയർത്തുക; ഭയപ്പെടാതെ ഉയർത്തുക; യെഹൂദാനഗരങ്ങളോടു: ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നു പറക. (യെശയ്യാവ് 40:9; യിരെമ്യാവ് 31:12; സഖറിയാ 9:13; സങ്കീർത്തനം 48:2).

ആത്മീയ സീയോൻ

ബൈബിളിലെ ഈ വാക്കിന് ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥവും ഉണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ, ആ നഗരത്തിന്റെ മൂലക്കല്ല് മിശിഹായെ (യെശയ്യാവ് 28:16) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസും ഇതേ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, “നോക്കൂ, ഞാൻ സീയോനിൽ ഒരു കല്ല് ഇടുന്നു, തിരഞ്ഞെടുത്തതും വിലയേറിയതുമായ മൂലക്കല്ല്, അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുകയില്ല” (1 പത്രോസ് 2:6). ഈ കല്ലാണ് അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും നിരത്തി ചുവരുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും (എഫെസ്യർ 2:20).

സീയോന്റെ പുത്രി എന്ന പ്രയോഗം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സഖറിയാ പ്രവാചകൻ എഴുതുന്നു: “സീയോൻ പുത്രിയേ, അത്യധികം സന്തോഷിക്കുക! യെരൂശലേം പുത്രീ, ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക! ഇതാ, നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും രക്ഷയുള്ളവനുമാണ്, താഴ്മയുള്ളവനും കഴുതപ്പുറത്തും കഴുതക്കുട്ടിയുടെ മേലും കയറുന്നവനുമാണ്” (സഖറിയാ 9:9).

കൂടാതെ, ഈ പദം സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു, “പിന്നെ ഞാൻ സീയോൻമലയിൽ കുഞ്ഞാടും അവനോടുകൂടെ നെറ്റിയിൽ അവന്റെ നാമവും പിതാവിന്റെ നാമവും എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റിനാല്പത്തിനാലായിരം പേരും നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു.(വെളിപാട് 14). 1; എബ്രായർ 12:22). മൃഗത്തിനും അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്‌ക്കുമെതിരായ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 1,44,000 പേർ ഇവിടെ സീയോൻ പർവതത്തിൽ കുഞ്ഞാടിനൊപ്പം കാണപ്പെടുന്നു.

ഈ നഗരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം

കാലാവസാനത്തിൽ, ഈ നഗരം ആത്യന്തികമായി അവനിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. “നിന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചവരുടെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ അടുക്കൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ടു വരും; നിന്നെ നിന്ദിച്ചവരൊക്കെയും നിന്റെ കാൽ പിടിച്ചു നമസ്കരിക്കും; അവർ നിന്നെ യഹോവയുടെ നഗരം എന്നും യിസ്രായേലിൻ പരിശുദ്ധന്റെ സീയോൻ എന്നും വിളിക്കും ” (ഏശയ്യാ 60:14).

മഹത്തായ വിവാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിടുതൽ സമയത്ത്, “ അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർല്ലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാനാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവു” എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും ” (ഫിലിപ്പിയർ 2:10-11). ഈ വാക്കുകൾ സീയോൻ പുനർനിർമിക്കപ്പെടുന്ന സമയം വരുമെന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുമെന്നും ആശ്വാസകരമായ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: