വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് വിശ്വാസക്കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയുടെ പ്രകടനമാണെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യം 2 ദിനവൃത്താന്തം 16:12-ൽ കാണാം. എന്നാൽ ഈ വാക്യം അവരുടെ നിലപാടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ്. ഈ വാക്യം പറയുന്നു. “അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വർഷത്തിൽ ആസയുടെ കാലിൽ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു. അവന്റെ രോഗം കഠിനമായിരുന്നിട്ടും, രോഗാവസ്ഥയിൽ പോലും അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് സഹായം തേടിയില്ല, വൈദ്യന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്.” ഈ കഥയുടെ സന്ദർഭം കാണിക്കുന്നത് ആസയുടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമായിരുന്നു, അല്ലാതെ അവൻ വൈദ്യന്മാരോട് കൂടിയാലോചിച്ചില്ല എന്നല്ല. രോഗാവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല, യുദ്ധകാലത്തും ദേശീയ പ്രശ്‌നങ്ങളിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആസയുടെ ജീവിതമാതൃക ഇതായിരുന്നു.

വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, കാരണം യഥാർത്ഥ രോഗശാന്തി നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഔഷധങ്ങളും പ്രതിവിധികളും സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം തന്റെ രോഗശാന്തി നൽകുന്നതിന് ചികിത്സകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ, യെശയ്യാവ് രോഗശാന്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും (യെശയ്യാവ് 38:21) തൈലങ്ങളെക്കുറിച്ചും (യെശയ്യാവ് 1:6) പറഞ്ഞതായി നാം വായിക്കുന്നു. ഔഷധഗുണമുള്ള തൈലങ്ങളെക്കുറിച്ചും (യിരെമ്യാവ് 8:22) യെഹെസ്കേൽ മരങ്ങളുടെ ഇലകളെക്കുറിച്ചും (യെഹെസ്കേൽ 47:12) ജെറമിയ പറഞ്ഞു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ എണ്ണയും വീഞ്ഞും രോഗശാന്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു (ലൂക്കാ 10:34, യാക്കോബ് 5:14; 1 തിമോത്തി 5:23). അപ്പോസ്തലനായ ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു (കൊലൊസ്സ്യർ 4:14) അദ്ദേഹം തൊഴിൽപരമായി രോഗികളെ സഹായിച്ചു. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി വൈദ്യന്മാരോട് കൂടിയാലോചിച്ചിരുന്നു (മർക്കോസ് 5:25-30). യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, “സുഖമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ ആവശ്യമില്ല, രോഗികൾക്കല്ലാതെ” (മത്തായി 9:12). രോഗികൾക്ക് വൈദ്യന്മാരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് യേശുവിന്റെ പ്രസ്താവന ഉറപ്പിച്ചു.

പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും തൈലാഭിഷേകത്തിലൂടെയും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ്. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയോ? അവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ; അവർ അവനെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എണ്ണ പൂശി അവന്റെ മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ; വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗികളെ രക്ഷിക്കും; കർത്താവ് അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും. അവൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവനോടു ക്ഷമിക്കും” (യാക്കോബ് 5:14:15). രോഗശാന്തിക്കായി ദൈവത്തോട് അവകാശപ്പെടരുത്, മറിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം (ലൂക്കോസ് 22:42) കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല (റോമർ 8:26).

ശാരീരിക രോഗശാന്തിക്കായി ദൈവം ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നു, രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് ഡോക്ടർമാരെയും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളെയും അവരുടെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രീയവും വൈദ്യശാസ്ത്രപരവുമായ രീതികളുടെ ബുദ്ധിപൂർവകമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ, പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ കർത്താവ് അമാനുഷികമായ കരുതൽ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ജ്ഞാനിയായ ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.