വാൾഡെൻസിയൻമാർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


വാൾഡെൻസിയൻസ്

നവീകരണത്തിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ രൂപംകൊണ്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് വാൾഡെൻസിയൻസ് (വാൾഡെൻസസ്, വാലൻസസ്, വാൽഡെസി അല്ലെങ്കിൽ വൌഡോയിസ്). 1173-ഓടെ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏക നിയമമായി ബൈബിളിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി തന്റെ സമ്പത്ത് നൽകാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പീറ്റർ വാൾഡോ എന്ന ധനികനായ വ്യപാരിയെയാണ് വാൾഡെൻസിയൻമാരുടെ സ്ഥാപകാനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാൾഡെൻസിയൻ പ്രസ്ഥാനം തുടക്കം മുതലേ സ്വമേധ പ്രസംഗകരുടെ
പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സവിശേഷതയുള്ളതായിരുന്നു. വാൾഡെൻസിയൻമാർക്ക് 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: 1-സന്ദാലിയാറ്റിക്ക് പവിത്രമായ കൽപ്പനകൾ ലഭിക്കുകയും യാഥാസ്ഥിതിക മത വാദികൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2- ദൈവത്വത്തിന്റെ ഡോക്ടർമാർ മിഷനറിമാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 3- നോവെല്ലാനിക്കാർ പൊതുജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു.

1175 നും 1185 നും ഇടയിൽ, വാൾഡോയെ പുതിയ നിയമം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ചു – അർപ്പിതൻ (ഫ്രാങ്കോ-പ്രൊവൻസൽ) ഭാഷ. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഈ പ്രസ്ഥാനം കോട്ടിയൻ ആൽപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഫ്രാൻസിലേക്കും ഇറ്റലിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.

വിശ്വാസങ്ങൾ

വാൾഡെൻസിയക്കാരുടെ പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവയാണ്: ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര മരണവും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന നീതിയും, ദൈവത്വവും (പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്), മനുഷ്യന്റെ പതനം, ദൈവപുത്രന്റെ അവതാരം, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. ധാർമ്മിക നിയമം (പുറപ്പാട് 20:3-17).

ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പല പഠിപ്പിക്കലുകളും വാൾഡെൻസുകാർ നിരസിച്ചു. പൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, മെത്രാന്മാർക്ക് രാജകീയ അവകാശങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും ആരും അവരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കരുതെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും സാർവത്രിക പൗരോഹിത്യത്തിൽ അവർ
ബൈബിളനുസരിച്ച് വിശ്വസിച്ചു. യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. പുരോഹിതരുടെ വിവാഹം സഭ നിരോധിക്കരുതെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സഭാ നിയമശാസനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവർ സഭയുടെ കൂദാശകളെയും പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തെയും അപലപിച്ചു. (കുർബാന ശുശ്രൂഷയിലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമായി മാറുന്നു, അവ ഇപ്പോഴും അപ്പവും വീഞ്ഞും പോലെയാണെങ്കിലും) ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ സമ്പ്രദായവും അവർ നിഷേധിക്കുകയും “ശിശുക്കൾക്ക് നൽകുന്ന തളിച്ചു സ്നാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതല്ല” എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശപഥങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അവർ എതിർക്കുകയും മരണാനാന്തര ശുദ്ധികരണ സിദ്ധാന്തം അവർ എതിർക്കുന്നു “എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം” ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പള്ളിയിലോ കളപ്പുരയിലോ പ്രാർത്ഥന നടത്താമെന്നും വിശുദ്ധജലം സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു.

പ്രത്യേക ആചരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ സഭയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ അവിശുദ്ധമായി വീക്ഷിച്ചു, കാരണം അവ മറ്റ് അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂടാതെ, തീർത്ഥാടന പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കണ്ടില്ല. നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കത്തോലിക്കാ സഭ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു.

കത്തോലിക്കാ സഭ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തെ (രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കൽപ്പന, പുറപ്പാട് 20) മാറ്റിമറിക്കുകയും മറ്റ് പ്രധാന ബൈബിൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, വാൾഡെൻസുകാർ കത്തോലിക്കാ സഭയെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേശ്യയായി കണക്കാക്കി (വെളിപാട് 17) പാപത്വത്തെ റോമിലെ എതിർക്രിസ്തു ആയി കണക്കാക്കി. (വെളിപാട് 13).

റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ എതിർപ്പു.

കത്തോലിക്കാ സഭ മൂന്നാം ലാറ്ററൻ കൗൺസിലിൽ (1179) വാൾഡെൻസിയക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അംഗങ്ങളെ മതത്തെ ധികരിക്കുന്നവർ എന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. 1184-ൽ, വെറോണയിലെ സിനഡിൽ, ലൂസിയസ് മൂന്നാമൻ മാർപാപ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ഇതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വിലക്കുകൽപിച്ചു . 1211-ൽ, നാലാമത്തെ ലാറ്ററൻ കൗൺസിലിനിടെ ഇന്നസെന്റ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് 80-ലധികം വാൾഡെൻസിയൻമാരെ സ്ട്രോസ്ബർഗിൽ മതഭ്രാന്തന്മാരായി ചുട്ടെരിച്ചു.

1215-ൽ പോപ്പ് വാൾഡെൻസിയക്കാരെ മതത്തെ ധികരിക്കുന്നവരായിട്ടു ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന പീഡനങ്ങളിലൂടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഏതാണ്ട് നശിപ്പിച്ചു. 1487-ൽ, ഇന്നസെന്റ് എട്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധിക്കാരികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഔദ്യോഗിക പാപ്പാത്വ കത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ക്രെമോണയിലെ ആർച്ച്ഡീക്കൻ ആൽബെർട്ടോ ഡി ക്യാപിറ്റനേയ് ഈ ഉത്തരവ് നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു കുരിശുയുദ്ധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ പീഡനം മുഖന്തിരം അംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ആതിഥ്യമരുളുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. തൽഫലമായി, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ യൂറോപ്പിന്റെ വിദൂര ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ആദ്യകാല സ്വിസ് പരിഷ്കർത്താവായ ഹെൻറിച്ച് ബുള്ളിംഗറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാൾഡെൻസിയൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിൽ ചേർന്നു. 1532 സെപ്തംബർ 12-ന് ചാൻഫോറന്റെ പ്രമേയങ്ങളോടെ അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകരിൽ ചേർന്നു.

ആദ്യകാല ശബ്ബത്ത് അനുഷ്ഠിച്ച സമൂഹം

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇൻസബ്ബതതി, സബതി, ഇൻസബറ്റാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാബോട്ടിയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നാലാമത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിച്ചതിനാലാണ് അവർക്ക് ഇൻസബ്ബത്തട്ടി എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് മെൽചിയർ ഗോൾഡസ്റ്റിനെപ്പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി (പുറപ്പാട് 20:8-11).

ജെസ്യൂട്ട് ഇൻക്വിസിറ്റർ ഫ്രാൻസിസ് പെഗ്നെ നിക്കോളാസ് ഐമെറിച്ചിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയായ ഡയറക്‌ടറിയം ഇൻക്വിസിറ്റോറിയത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു, “ഇത് [ഇൻസബ്ബറ്റാറ്റി] ശബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും അവർ [വാൾഡെൻസുകൾ] ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നുവെന്നും കരുതിയിരുന്നു.” കൂടാതെ, 12-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ക്രെമോണയിലെ ഇൻക്വിസിറ്റർ മൊനെറ്റ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് പാലിക്കുന്നതിനായി വാൾഡെൻസസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. കൂടാതെ, ജോഹാൻ ഗോട്ട്‌ഫ്രൈഡ് ഗെറിംഗ് 1756-ൽ തന്റെ കോംപെൻഡിയസ് സഭയിലും ഹെറെറ്റിക് ലെക്‌സിക്കണിലും ശബ്ബത്തിനെ (വാൾഡെൻസസിലെ ഒരു വിഭാഗം) ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നവരായി നിർവചിച്ചു.

ആദ്യകാല വാൾഡെൻസസിന്റെ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരണവും അവരുടെ തന്നെ ആദ്യകാല ഗദ്യ ലഘുലേഖകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു, അത് പത്ത് കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണവും അവരുടെ ശബത്ത് ആചരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന 4-ആം കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും കാണിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment