തന്റെ പുത്രന്റെ “വിരുന്ന്” സംബന്ധിച്ച് ഇയ്യോബിന്പ്രയാസമില്ലായ്മയായിരുന്നൊ ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഇയ്യോബിന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും വിരുന്ന്

എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള വിരുന്നിനിടെ തന്റെ മക്കൾ രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ഇയ്യോബ് ഭയപ്പെട്ടു. “അവരുടെ വിരുന്നിന്റെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയ്യോബ് ആളയച്ചു അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരുടെയും എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു; എന്റെ മക്കൾ പാപം ചെയ്തു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇയ്യോബ് നിരന്തരം ചെയ്തു” (ഇയ്യോബ് 1:5).

ഈ ദൈവഭക്തന്റെ ഓരോ പുത്രന്മാരും മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നു നടത്തി. വിരുന്നിന്റെ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ. അവൻ അവരെ ആളയച്ചു, അവർക്കുവേണ്ടി ഹോമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ പുരുഷാധിപത്യ പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ, അവൻ തന്റെ മക്കളെ “പ്രതിഷ്ഠിച്ചു”. ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയിരുന്ന തന്റെ വീട്ടിൽ ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹം മക്കളെ വിളിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

അവന്റെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കാരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്‌താൽ അവൻ തന്റെ മക്കളോട് കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ക്ഷമയും ചോദിക്കുന്നത് തുടർന്നു. മക്കൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. അവൻ തന്റെ ആത്മീയ സംവേദനക്ഷമതയിൽ, അവരുടെ അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവർക്കുവേണ്ടി ദൈവിക ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവൻ “സമ്പൂർണനും നേരുള്ളവനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനും തിന്മയെ ഒഴിവാക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (ഇയ്യോബ് 1:1). അവൻ തിന്മയെ ഒഴിവാക്കുകയും അപകടത്തിൽ നിന്ന് എന്നപോലെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്ത ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. തന്റെ മക്കളെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവാനുഗ്രഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.

പിശാച് അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്വഭാവം ഈയ്യോബിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ സേവിച്ചത് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് സാത്താൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു-അവന്റെ സേവനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായും പ്രതിഫലമായും ദൈവം അനുവദിച്ച ഭൗതിക നേട്ടത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥ മതം സ്‌നേഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തോടുള്ള ബുദ്ധിപരമായ വിലമതിപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും സത്യാരാധകർ മതത്തെ അതിന്റെ സ്വന്തം നിമിത്തം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും-പ്രതിഫലത്തിനല്ലെന്നും പിശാച് നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് അത്തരം സേവനം അതിൽത്തന്നെ ശരിയായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം മഹത്വം നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടല്ല. അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും യോഗ്യനായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ അവൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല.

ദൈവം സാത്താന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. ഇയ്യോബിന്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവൻ തന്റെ സംരക്ഷണം എടുത്തുകളഞ്ഞു, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ യഥാർത്ഥ നല്ല സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇയ്യോബിനെ അനുവദിച്ചു. മനുഷ്യർ ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സേവിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. സാത്താന്റെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിലൂടെ ദൈവം കരുണയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി അസാധുവാക്കും. ഇയ്യോബ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം അവനെ മുമ്പ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചു (ഇയ്യോബ് 42:10-17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.