കോപം എപ്പോഴും പാപമാണോ? അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

Author: BibleAsk Malayalam


തെറ്റായ കോപത്തെ മറികടക്കുന്നത്

ബൈബിൾ പറയുന്ന രണ്ടുതരം കോപങ്ങളുണ്ട്. മിക്ക ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള കോപമാണ് ആദ്യത്തെ തരം. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, കാരണം കൂടാതെ സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും” (മത്തായി 5:22). കോപം ഒരു ആന്തരിക പാപമാണ്. കോപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് കൊലപാതകം.

യേശുവിന്റെ നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിയമത്തിന്റെ
ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾക്കപ്പുറമാണ്, അവയിൽ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നിലെ ആത്മാവും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കോപം സഹമനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ കോപവുമായി മല്ലിടുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കോപത്തെ മറികടക്കാൻ, വിശ്വാസി വിജയത്തിനായി ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്: “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). ദൈവകൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോപത്തെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും മാറ്റാൻ കഴിയും. “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

ശരിയായ കോപം

ന്യായമായ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കോപം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. “അവൻ (യേശു) അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം ദുഃഖിതനായി കോപത്തോടെ അവരെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ആ മനുഷ്യനോടു: “നിന്റെ കൈ നീട്ടുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അത് നീട്ടി, അവന്റെ കൈ മറ്റേതു പോലെ പൂർണ്ണമായി” (മർക്കോസ് 3:5). ഇവിടെ, യേശു നീതിയുക്തമായ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

തിന്മയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ മനുഷ്യരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിൽ നീതിയുക്തമായ കോപത്തിന് ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമുണ്ട്. യേശുവിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള കപട മനോഭാവവും മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയുമാണ് (മർക്കോസ് 3:5). നീതിനിഷ്‌ഠമായ കോപം തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയ്‌ക്കെതിരെയാണ്‌, എന്നാൽ തെറ്റു ചെയ്‌തവനോടല്ല (യോഹന്നാൻ 2:14-17). രണ്ടും വേർപെടുത്താൻ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ, പൗലോസ് പറയുന്നു, “കോപിക്കുക, പാപം ചെയ്യരുത്”: നിങ്ങളുടെ ക്രോധത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കരുത്, പിശാചിന് ഇടം നൽകരുത്” (എഫെസ്യർ 4:26, 27). ഗ്രീക്കിൽ, “കോപിക്കുക”, “പാപം ചെയ്യരുത്” എന്നീ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും കൽപ്പനകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോപം നീതിപൂർവകമായ കോപമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ, നീതിയുള്ള കോപം ഉള്ളപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ നീരസവും വെറുപ്പും മറ്റുള്ളവരോട് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വികാരവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ

BibleAsk Team

Leave a Comment