ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടതയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പരാമർശം എവിടെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കഷ്ടകാലം

ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അത് ദാനിയേൽ 9:27 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, അതിൽ പറയുന്നു:

“അവൻ പലരോടും ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും; ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ യാഗവും വഴിപാടും നിർത്തലാക്കും.”

ദാനിയേൽ 9:27

ദാനിയേൽ 9-ൻ്റെ ഏഴു വർഷത്തെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

എന്നാൽ ചരിത്രപരമായി, ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ദാനിയേൽ 9:27 ഏഴു വർഷത്തെ കഷ്ടതയെ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ല. “അവൻ” എന്നത് ഭാവിയിലെ ഒരു എതിർക്രിസ്തുവിനെ പരാമർശിക്കുന്നതായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല (ഇന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ). പകരം, അവർ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന് ബന്ധിപ്പിച്ചു.

മത്തായി ഹെൻറി എഴുതിയ ലോകപ്രശസ്ത ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം ദാനിയേൽ 9:27-നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: “ഒരിക്കലായും എന്നേക്കും ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ [യേശു] ലേവ്യരുടെ എല്ലാ യാഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കും.” മാത്യൂ ഹെൻറിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബൈബിളിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം, വാല്യം. IV—യെശയ്യാവ് മുതൽ മലാഖി വരെ, പൂർണ്ണ പതിപ്പ്, (ന്യൂയോർക്ക്, NY: ഫ്ലെമിംഗ് എച്ച്. റെവെൽ കോ., 1712) 1094-1095, ദാനിയേൽ 9:27-ൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ. മത്തായി ഹെൻറി ദാനിയേൽ 9:27 നെ ക്രിസ്തുവിനോടാണ് പ്രയോഗിച്ചത്, എതിർക്രിസ്തുവിനോട് അല്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് മെത്തഡിസ്റ്റ് ആദം ക്ലാർക്ക് എഴുതിയ പ്രസിദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത്, ഡാനിയേൽ 9:27-ൻ്റെ “ഏഴു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ” യേശു തന്നെ “മനുഷ്യവർഗവുമായുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും” എന്നാണ്. ആദം ക്ലാർക്കിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും വിമർശനാത്മക കുറിപ്പുകളുമുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, വാല്യം. IV—യെശയ്യാ ടു മലാച്ചി, (ന്യൂയോർക്ക്, NY: Abingdon-Cokesbury, എഴുതിയത് ഏകദേശം 1825) 602, ദാനിയേൽ 9:27-ൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ.

ജെമിസൺ എഴുതിയ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “അവൻ-ക്രിസ്തു ഉടമ്പടിയെ സ്ഥിരീകരിക്കും. ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥിരീകരണം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റവ.റോബർട്ട് ജെമിസൺ, റവ.എ.ആർ. ഫൗസെറ്റ്, റവ. ​​ഡേവിഡ് ബ്രൗൺ, എ കമൻ്ററി ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഓൺ ദ ഹോൾ ബൈബിളിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പതിപ്പ്, (ഹാർട്ട്ഫോർഡ്, സി.ടി: എസ്.എസ്. സ്ക്രാൻ്റൺ കമ്പനി: 1871) 641, ഡാനിയേൽ 9:27-ൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ.

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ

1846-ൽ ഫിലാഡൽഫിയയിലെ പ്രസ്ബിറ്റീരിയൻ ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്തുവും എതിർക്രിസ്തുവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇതാ. പേജ് 2-ൽ, ശുപാർശകൾക്ക് കീഴിൽ, സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻ, മെത്തഡിസ്റ്റ്, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. റവ. സാമുവൽ ജെ. കാസൽസ്, ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റിക്രൈസ്റ്റ്, (ഫിലാഡൽഫിയ, പിഎ: പ്രെസ്ബിറ്റേറിയൻ ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, 1846; ഹാർട്ട്‌ലാൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, റാപിഡാൻ, വിഎ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്). ദാനിയേൽ 9:27-ൻ്റെ അവസാന ആഴ്‌ചയെക്കുറിച്ചു അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പുരാതന വാല്യം ഇങ്ങനെ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “…ബാക്കിയുള്ള ഏഴിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ [മിശിഹാ] പാപത്തിനുവേണ്ടി ഒരു യാഗമായി മരിക്കുകയും അങ്ങനെ “നിത്യനീതി” കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. വളരെ സ്പഷ്ടമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരാൾ ചിന്തിക്കും, അവ സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രവചനം തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേ, 47.

ഉപസംഹാരം

ഡാനിയേലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ 70-ാം ആഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഭാവിയിലെ ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ബാധകമല്ല. മറിച്ച്, ഈ മഹത്തായ പ്രവാചക കാലഘട്ടം തീർച്ചയായും ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിശിഹായുടെ വരവും ശുശ്രൂഷയും മരണവും വഴി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു.

ദാനിയേൽ 9-ന് ഭാവിയിൽ കഷ്ടതകൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോഗവുമില്ല എന്നതിൻ്റെ ബൈബിൾ തെളിവുകൾക്കായി, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയുടെ സിദ്ധാന്തം ഡാനിയൽ 9 പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലേ?

എഴുപത് ആഴ്‌ചയിലെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കാണാൻ കഴിയും: ദാനിയേൽ 9-ലെ എഴുപത് ആഴ്‌ചയിലെ പ്രവചനം എന്താണ്?

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.