എബ്രായർ 13:2-ൽ പൗലോസ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നാം അപരിചിതരെ സ്വീകരിക്കണമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “അപരിചിതരോട് ആതിഥ്യം കാണിക്കാൻ മറക്കരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചിലർ അറിയാതെ ദൂതന്മാരോട് ആതിഥ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ 13:2). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, സഭയിലെ തങ്ങളുടെ സഹസഹോദരന്മാരുടെ/സഹോദരി മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സമയമെടുക്കാത്ത വിധം പലരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാം എന്ന വസ്തുത കാരണമാണ് പൗലോസ് ഈ ഉപദേശം നൽകിയത്. പുരാതന കാലത്ത്, ഒരു സഞ്ചാരിയെ പലപ്പോഴും ‘അപരിചിതൻ’ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു, അത്തരക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആതിഥ്യമര്യാദയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സത്രങ്ങൾ സാധാരണമായിരുന്നില്ല, യാത്ര ചെയ്യുന്ന അപരിചിതരോടും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും വ്യക്തികൾ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യാത്രക്കാർക്ക് രാത്രി തങ്ങാൻ ഇടമില്ല, അല്ലാത്തപക്ഷം തെരുവിൽ അവസാനിക്കും.

ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്ത്, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത കാരണം ഇതേ ആവശ്യം അതേ രീതിയിൽ നിലവിലില്ല. എന്നിരുന്നാലും, തത്ത്വം നിലനിൽക്കുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആധുനിക കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആതിഥ്യമര്യാദ കാണിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടണം.

അപരിചിതരോട് ആതിഥ്യമരുളുന്ന, പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം അയച്ച മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാലാഖമാരായി മാറിയ ആളുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിന്റെ (ഉൽപത്തി 18:1-8), ലോത്തിന്റെ (ഉൽപത്തി 19:1-3), ഗിദെയോന്റെ (ന്യായാധിപന്മാർ 6:11-20), മനോവയുടെ (ന്യായാധിപന്മാർ 13:2-4, 9-) അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 21).

യേശുവിനും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ യാത്രാ ശുശ്രൂഷയിൽ ആതിഥ്യം ലഭിച്ചു (മത്തായി 10:9-10). ആദ്യകാല മിഷനറിമാർക്കും ആതിഥ്യം ലഭിച്ചു, അവർ സത്യം സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 2:44-45; 28:7). ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ, ആതിഥ്യമരുളുന്നതിൽ ഒരു ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോൾ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരുവന്റെ വീട് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു (തീത്തോസ് 1:8; 1 തിമോത്തി 3:2).

“നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” (മത്തായി 22:39) എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് യേശു തന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു. വിശ്വാസികൾ “നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ” (എഫേസ്യർ 2:10). അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം തീർച്ചയായും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനവും അവർക്കുണ്ട് (മത്തായി 25:35).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments