എന്തു കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം സ്നേഹവാനായ പിതാവാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8) യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ചില സമയങ്ങളിൽ ശിക്ഷണം നൽകുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 17:31).നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയും തികഞ്ഞ സ്വഭാവത്തോടെ ജനിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും സമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ സ്ഥാനം നിറയ്ക്കാനും കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമാകാനും തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്.

എബ്രായർ 12:7-11-ൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ഈ ദൈവിക ശിക്ഷണം സഹിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഒരിക്കലും അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദൈവം തന്റെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ മക്കളല്ലെന്നും ആണ്. നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച നമ്മുടെ ഭൗമിക പിതാക്കന്മാരെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്നതിനാൽ, നാം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ കീഴ്‌പ്പെടുകയും എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഭൗമിക പിതാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയും നല്ലതുമാണ്, കാരണം നാം അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ പങ്കുചേരും എന്നാണ്. ഒരു ശിക്ഷണവും അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദ്യകരമല്ല-അത് വേദനാജനകമാണ്! എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വിധത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ശരിയായ ജീവിതത്തിന്റെ ശാന്തമായ വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും.”

തന്റെ മക്കളെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അനുസരണത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ശിക്ഷണം. ശിക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിന്റെ കടമകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മെ തിരുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് മാത്രമായിരിക്കില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾ മനുഷ്യരിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒന്നുകിൽ അത് മാനസാന്തരവും മാറ്റവും കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് കർത്താവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ചൂടിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ചില മൂലകങ്ങളിൽ, ചൂട് അവയെ മെഴുക് പോലെ ഉരുകുകയും മറ്റുള്ളവയിൽ അത് കളിമണ്ണ് പോലെ കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മെ തിരുത്താൻ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിരപരാധിയായ യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് നാം അർഹിക്കുന്ന ആത്യന്തിക ശിക്ഷ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). അതുകൊണ്ട്, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, “സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ?” (റോമർ 8: 32).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.