ഈത്തപ്പനയുടെ കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച ജറുസലേമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


രാജകീയ പ്രവേശനത്തിനുള്ള യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച യേശു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തു കയറി ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രവാചകനായ സഖറിയ ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള രാജാവിന്റെ വരവിനെ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. “ സീയോൻ പുത്രിയേ, ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിന്റെ രാജാവു നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറിവരുന്നു” (സഖറിയാ 9:9). ഈ പ്രവചനം യേശു നിവർത്തിച്ചു.

യേശു ജറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, പെസഹായിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങൾ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അവർ ഈന്തപ്പനകളുടെ ശിഖരങ്ങൾ വീശിയും വിശുദ്ധഗീതങ്ങളുടെ ആർപ്പുവിളികളോടെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇത് ആരാണെന്ന് കാണികൾ ചോദിച്ചു. അവന്റെ പ്രവേശനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു, അവൻ ജറുസലേമിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അവനെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും അവൻ ഇതുവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. തന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അവനിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു.

തന്നെത്തന്നെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കിരീടമണിയിക്കാനുള്ള ത്യാഗത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു പകര കുഞ്ഞാടായി തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ക്രൂശീകരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അവന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

തന്റെ മരണശേഷം, രാജാവായി കിരീടധാരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, തന്റെ വിചാരണയും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് യേശു പദ്ധതിയിട്ടു. വിട്ടുപോയ ഭാഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രവചനങ്ങൾ തിരയാൻ അവരെ നയിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായ യേശു മിശിഹായാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment