വംശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്താണ്?

വംശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ‘വംശം’ എന്ന പദം ബൈബിളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിർവചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക പദമാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നാമെല്ലാവരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളായ ആദാമിലും ഹവ്വായിലും

സൃഷ്ടിയുടെ സാഹചര്യത്തിനുള്ള ചില തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ തെളിവുകൾലോക സൃഷ്ടിയുടെ ചില തെളിവുകൾ ഇതാ: മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും രൂപം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ, ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശക്തവും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു ജീവി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ

പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒരു ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയല്ലേ?

ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകൾ ശാസ്ത്രം നിരീക്ഷണപരമാണ്, അത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആവർത്തിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും പരിണാമപരമായ ആശയങ്ങൾ, ചരിത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, അവ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ വ്യാജമാക്കാവുന്നതോ ആവർത്തിക്കാവുന്നതോ അല്ല, കാരണം അവ നിരീക്ഷിക്കാൻ

മനുഷ്യരും ദിനോസറുകളും ഒരുമിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നോ?

മനുഷ്യരും ദിനോസറുകളും ഒരുമിച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദിനോസറുകൾ മനുഷ്യനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും ദിനോസറും ഒരുമിച്ച് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ്: 1-മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും ഡ്രാഗണുകളുടെ ഇതിഹാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.

പരിണാമവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ പഠിക്കാത്തവരായിരുന്നോ?

പഠിച്ച പൂർവ്വികർ പരിണാമവാദികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ പഠിപ്പും അറിവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, നമ്മുടെ പൂർവ്വികരിൽ പലരും ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് മതേതര ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ, 4,000-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, തങ്ങളുടെ

ഓരോ നക്ഷത്രവും അതുല്യമാണോ?

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 1022-ലധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഓരോ നക്ഷത്രവും അതുല്യമാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അതിന്റെ മേക്കപ്പിൽ നിരവധി മാറ്റം വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ വേരിയബിളുകളിൽ മൊത്തം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം, കൃത്യമായ രാസഘടന,

നമുക്ക് എങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാനാകും?

അത്ഭുതങ്ങളും ശാസ്ത്രവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി ഒരു അത്ഭുതം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ഒരു അമാനുഷിക വിശദീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ, ശാസ്ത്രീയമായല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ബാധകമല്ല, കാരണം അവൻ പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള

തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമം എങ്ങനെയാണ് പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത്?

മതിയായ സമയവും അവസരവും നൽകിയാൽ പരിണാമം സാധ്യമാണോ എന്നറിയാൻ ബഹുമാന്യരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പരിണാമം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അവർ നിഗമനം ചെയ്തു. ഒരു പ്രധാന

കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പാറകളുടെയോ ഫോസിലുകളുടെയോ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

സൂര്യന്റെ വൈധ്യുതികാന്ത തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഊർജ്ജം ഏകദേശം 21 പൗണ്ട് നൈട്രജനെ റേഡിയോ ആക്ടീവ് കാർബൺ 14 ആക്കി മാറ്റുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾ മറ്റ് കാർബൺ ഐസോടോപ്പുകൾക്കൊപ്പം കാർബൺ 14-നെ നിരന്തരം ശരീരത്തിലേക്ക്

താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണോ?

അതെ, താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പരിണാമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. താപായാന്ത്രികശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമം പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധഃപതിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. ഈ നിയമം ഭൂമിയിലെ പരിണാമത്തെ തടയുന്നില്ലെന്ന് പരിണാമവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു,