ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമോ?

ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമോ? മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട 10-ലധികം വ്യക്തികൾ ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യക്തികളാരും സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണം, നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുമ്പോൾ,

പിശാചും മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഒരേ സമയം നരകത്തിൽ വീഴുമോ?

പിശാചും മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഒരേ സമയം നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും. ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പ്രവചനം അന്ധകാരദൂതന്റെയും അവന്റെ അനുയായികളുടെയും മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ്: “അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്കു തള്ളിയിടും;” (വെളിപാട് 20:10).

ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ, ഞാൻ വിധിക്കപ്പെടുമോ അതോ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കിടക്കുമോ?

ലിംബോ (അനിശ്ചിതത്വം) എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിംബോ കത്തോലിക്കാ സഭ അംഗീകരിച്ച ഒരു മത സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്. മധ്യകാല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമിക്ക് താഴ. നാല് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു: നശിച്ചവരുടെ നരകം,

മനുഷ്യർ മരണമില്ലാത്തവരാണോ?

“മരണം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “മരണത്തിന് വിധേയം” എന്നാണ്. മരണത്തിന് വിധേയമല്ലാത്തതോ അനശ്വരമോ ആയ ദേഹികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബൈബിൾ പ്രകാരം മനുഷ്യർ അനശ്വരരാണോ? ജനകീയ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി, മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ

ലിംബോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

സ്നാനപ്പെടാത്ത ശിശുക്കളുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന് മുമ്പ് മരിച്ച നീതിമാന്മാരുടെയും ആത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ലിംബോ. ഈ സിദ്ധാന്തം ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കത്തോലിക്കാ സഭ സ്വീകരിച്ച മതപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ്. മധ്യകാല

മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടോ?

മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, ആരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുനൽകി (യോഹന്നാൻ 11:25). യേശു ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് മനുഷ്യർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാനാണ് (റോമർ 5:8). താൻ മരണത്തെ ജയിച്ചതുപോലെ, തന്റെ രണ്ടാം വരവിലെ

മരണശേഷം ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ, തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിർവചിക്കാം: “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം നിശ്വസിച്ചു; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവായിത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7).

മരണാനന്തരം നിത്യ രക്ഷക്കായി രണ്ടാമത്തെ അവസരമുണ്ടോ?

“മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിനുശേഷം ന്യായവിധി” (എബ്രായർ 9:27) എന്നതിനാൽ മരണശേഷം രക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസരമില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും രക്ഷ നേടാനും കഴിയും

മരിച്ച ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും?

മരിച്ച ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും? ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവസാന നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 14:19). ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ,

എന്നെ ദഹിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ?

ശവസംസ്കാരം മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് അന്തിമമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുക. ഇത് ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങായും ശവസംസ്കാരാനന്തര ചടങ്ങായും ശവസംസ്കാരത്തിന് ബദലായും വർത്തിച്ചേക്കാം. പുരാതന കാലത്ത് ശവസംസ്‌കാരം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ പഴയനിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ ഉള്ളവർ