Why did Ruth choose her mother-in-law instead of her own parents

എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂത്ത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി അമ്മായിയമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

റൂത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മയോടുള്ള സ്നേഹംസ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പകരം അമ്മായിയമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ രൂത്തിനും നവോമിക്കും സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. ഇരുവർക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, മോവാബ് ദേശം വിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നവോമി തീരുമാനിച്ചു. നവോമി റൂത്തിനോടും ... read more

Why didn't Joseph contact his father after being a commander in Egypt

മിസ്രയീമിലെ മേലധികാരിയായ ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് പിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാത്തത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് പിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാത്തത് പതാവിന്റെ സ്നേഹം ജോസഫ് മറന്നുപോയോ എന്ന് ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. മിസ്രയീമിലെ രണ്ടാമത്തെ മേലധികാരിയായ ശേഷം, തന്റെ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തില്ല. യോസേഫ് മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി വിലപിക്കുന്നതിനുപകരം ... read more

Does Mormonism condemn the practice of polygamy?

മോർമോണിസം ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അപലപിക്കുന്നുണ്ടോ?

ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അപലപിക്കുന്നു ബഹുഭാര്യത്വ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് മോർമോൺസിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ വിരുദ്ധ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ബഹുഭാര്യ വിവാഹങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ മോർമന്റെ പുസ്തകം അപലപിക്കുന്നു. ബിസി 5-6 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യാക്കോബ് നെഫൈറ്റുകളുടെ ദുഷ്ടതയെ അപലപിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് അപലപനം. (പുരാതന കാലം ... read more

What was the marriage story of Isaac and Rebekah

യിസ്ഹാക്കിന്റെയും റിബെക്കായുടെയും വിവാഹ കഥ എന്തായിരുന്നു?

റിബെക്കാ“അവൾ അവനോടു: നാഹോരിന്നു മിൽക്കാ പ്രസവിച്ച മകനായ ബെഥൂവേലിന്റെ മകൾ ആകുന്നു,” (ഉല്പത്തി 24:24). ഇതിനർത്ഥം റിബേക്ക അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു മരുമകളും ഇസഹാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധുവുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അബ്രഹാം കനാൻ ദേശത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ ആ ... read more

Is emotional adultery a Biblical reason for divorce

വൈകാരികമായ വ്യഭിചാരം വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ കാരണമാണോ?

വൈകാരികമായ വ്യഭിചാരം എന്നത് രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്, അത് ഒരിക്കലും ശാരീരികമായി പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരിക അടുപ്പത്തിന് സമാനമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ തെറ്റായി മോഹിക്കുന്നവൻ അവളുമായി ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തുവെന്ന് യേശു ... read more

What does the Bible say about homosexuality

സ്വവർഗരതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു? ദൈവം സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടോ?

സ്വവർഗരതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാപികളെയും ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു (റോമർ 5:8) കൂടാതെ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മരിക്കാനും അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകാനും അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ... read more

What are the Biblical guidelines to caring for the widows

വിധവകളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ബൈബിൾ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പഴയനിയമത്തിൽ, തന്റെ ജനം വിധവകളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചു: അവർ ബലഹീനരും പ്രതിരോധമില്ലാത്തവരുമാണ്: “ഒരു വിധവയെയും അനാഥനെയും നീ ഉപദ്രവിക്കരുത്” (പുറപ്പാട് 22:22-24 കൂടാതെ ആവർത്തനം 10:18; 14:28- 29; 24:19; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:25; യെശയ്യാവ് ... read more

How often should I forgive my brother

എത്ര തവണ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണം?

പത്രോസും ഇതേ ചോദ്യം യേശുവിനോടു ചോദിച്ചു: “കർത്താവേ, സഹോദരൻ എത്ര തവണ എന്നോടു പിഴെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണം? ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു: ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു ... read more

What qualities should Christian women look for in a mate

ക്രിസ്‌തീയ സ്‌ത്രീകൾ ഇണയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌?

ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഇണയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഇതാ: “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണഉത്സാഹത്തോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കുക. കൂടാതെ, ‘നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” (ലൂക്കാ 10:27). 1 യോഹന്നാൻ 4:8 പറയുന്നു, ... read more

Why did Paul confront Peter?

എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പത്രോസിനെ നേരിട്ടത്?

ബൈബിൾ, ഗലാത്യർ 2:11-13-ൽ, പൗലോസ് പത്രോസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “ പത്രോസ് അന്ത്യോക്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ മുഖത്തോടുമുഖം എതിർത്തു, കാരണം അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു; യാക്കോബിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു ചിലർ വരുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ ജാതികളോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു; ... read more