thinking

ആസക്തികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ബൈബിൾ തന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ആസക്തികളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തവും ഫലപ്രദവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില തത്വങ്ങൾ ഇതാ: അവന്റെ സേവനത്തിൽ,BibleAsk Team

Jesus whip

യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

“അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമ്മൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു” പഴയനിയമത്തിൽ പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു, “എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ

Bible Feast

എപ്പോഴാണ് ദൈവം ആളുകളെ മാംസം കഴിക്കാൻ ആദ്യം അനുവദിച്ചത്?

സൃഷ്ടിയിൽ, ദൈവം ആദാമിനോടും ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞു, “ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു

heavy food

“മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒന്നിനും അവനെ അശുദ്ധനാക്കാനാവില്ല” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് അശുദ്ധ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

യേശു പറഞ്ഞു, “പുറത്തുനിന്നു മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാതൊന്നും അവനെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല; എന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത്” (മർക്കോസ് 7:35).വ്യഖ്യാതാക്കൾ പൊതുവെ വാക്യം 15-23 ലെ

Jesus Water Wine

യേശു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയപ്പോൾ അത് മുന്തിരി നീരാക്കിയോ?

താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും അതിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല: “വീഞ്ഞ് ഒരു പരിഹാസക്കാരനാണ്, മദ്യം കലഹക്കാരനാണ്, അതിലൂടെ

herbs

രോഗശാന്തി ഔഷധങ്ങളെ ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ?

മനുഷ്യർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി രോഗശാന്തി ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി രോഗശാന്തി ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിലത് ഇതാ: മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ

Naaman and Elisha

കുഷ്ഠരോഗിയായ നയമാനെ എലീശാ സുഖപ്പെടുത്തിയതെങ്ങനെ?

സിറിയയിലെ ഒരു സൈനിക നേതാവായിരുന്നു നയമാൻ. അരാമിന്നു ജയം നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ച വിജയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നേടിയിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അവൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. രോഗശാന്തിക്കായി എലീശാ

steak

പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

അള്ളാഹു രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് (ഹലാൽ) നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലീം സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് അരുത് എന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ജലപ്രളയത്തിനു ശേഷം, സസ്യസമ്പത്തിന്റെ

passover 1

പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആചാരം എന്തായിരുന്നു?

പെസഹാ ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു? ബൈബിളിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അനുസരിച്ച്, പെസഹാ യഹൂദരുടെ വസന്തകാല അവധിയായിരുന്നു. ബിസി 1300-ൽ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം

Jesus Last Supper 2

അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ ശിഷ്യന്മാർ കുടിച്ച വീഞ്ഞ് പുളിപ്പിച്ചതാണോ?

അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ ശിഷ്യന്മാർ കുടിച്ച വീഞ്ഞ് പുളിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരി ചാർ ആയിരുന്നു, കാരണം പെസഹാ സമയത്ത് പുളിപ്പോ പുളിപ്പിക്കുന്നതെന്തും പാപത്തിന്റെ പ്രതീകമായതിനാൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. പഴയ