ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

ബൈബിൾ.

അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്.

പഴയ നിയമം.

പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

 1. പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: ഉല്പത്തി, പുറപ്പാട്, ലേവ്യപുസ്തകം, സംഖ്യകൾ, ആവർത്തനം.
 2. യോശുവ, ന്യായാധിപന്മാർ, രൂത്ത്, 1, 2 സാമുവൽ, 1, 2 രാജാക്കന്മാർ, 1,2 ദിനവൃത്താന്തം , എസ്ര, നെഹീമിയ, എസ്തർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ.
 3. ഇയ്യോബ്, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സദൃശവാക്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, സോളമന്റെ ഗീതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കാവ്യാത്മക പുസ്തകങ്ങൾ.
 4. ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ: എ. പ്രധാന പ്രവാചകന്മാർ – യെശയ്യാവ്, ജെറമിയ, വിലാപങ്ങൾ, എസെക്കിയേൽ, ദാനിയേൽ. ബി. ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ – ഹോസിയാ, ജോയൽ, ആമോസ്, ഓബദ്യാവ്,യോനാ, മീഖാ, നഹൂം, ഹബക്കൂക്ക്, സെഫാനിയ, ഹഗ്ഗായി, സഖറിയാ, മലാഖി.

  പുതിയ നിയമം.

പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

 1. സുവിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവ: മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ.
 2. പ്രവൃത്തികളുടെ ചരിത്ര പുസ്തകം.
 3. ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന:

*   പൗലോസിന്റെ  ലേഖനങ്ങൾ – റോമർ, 1, 2 കൊരിന്ത്യർ, ഗലാത്യർ,                         എഫേസ്യർ,

ഫിലിപ്പിയർ , കൊലൊസ്സ്യർ, 1, 2 തെസ്സലോനിക്യർ, 1, 2                                           തിമോത്തി, തീത്തൊസ്, ഫിലേമോൻ).

*   പൊതു ലേഖനങ്ങൾ – എബ്രായർ, യാക്കോബ്, 1, 2 പത്രോസ്, 1, 2, 3                           യോഹന്നാൻ, യൂദാ.

 1. വെളിപാടിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം.

ബൈബിളിലെ അത്ഭുതം.

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ ഐക്യമാണ്. ഏകദേശം  1500 വർഷം കൊണ്ടാണു  ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി, മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി, ഏകദേശം 40 വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ (പുരോഹിതന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ, ഒരു സൈനിക ജനറൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അഭിഭാഷകർ, ഇടയന്മാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഒരു വൈദ്യൻ), മിക്ക സ്ഥിതിയിലും + , ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളും, വിദ്യാഭ്യാസവും പശ്ചാത്തലവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രചയിതാക്കളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ വിഷയം എഴുതപ്പെട്ടതു.

എന്നിരുന്നാലും, ഇത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അറുപത് പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പരം പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പിലാണ്. കാരണം, ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു

ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു.”  (2 തിമോത്തി 3:16- 17). ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ബൈബിൾ മനുഷ്യർക്ക് കൈമാറുന്നത് (2 പത്രോസ് 1:21). തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ജീവദായകമായ ശക്തി സ്രഷ്ടാവ് തന്നെ അവയിൽ നിശ്വസിച്ചതാണ്.

ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു:

 1. ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു

(ഉല്പത്തി 1:1) അവന്റെ ഛായയിൽ (ഉല്പത്തി 1:16,17).

 1. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയുക എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു , ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള അവന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുക, ഓരോ ദിവസവും അവനെപ്പോലെയാകുക (റോമർ 8:29) സ്വർഗത്തിനായി ഒരുങ്ങുക (ലൂക്കാ 12:40) എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം.
 1. ഭാവി എനിക്കുവേണ്ടി എന്താണ് കരുതുന്നത്?.  യേശു തന്റെ മക്കൾക്കായി  സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉടൻ വരുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:1-3).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team.

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ?

Table of Contents ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംദൈവത്തിന്റെ ആരോഗ്യ തത്വങ്ങൾഭക്ഷണത്തിനും മദ്യപാനത്തിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?യഥാർത്ഥ ഏദൻ ഭക്ഷണക്രമം എന്തായിരുന്നു?അശുദ്ധവും നിഷിദ്ധവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ശരീരവും…

തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് പാപമാണോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)അക്രമം, നിന്ദ്യമായ ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക അഭിനയം  എന്നിവ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത  സിനിമകൾ സിനിമ കാണാൻ തീയറ്ററിൽ പോകുന്നതിന് രണ്ട് ആശങ്കകളുണ്ട്: ഒന്നാമതായി  – അതിലെ ഉള്ളടക്കം.…