2017 സെപ്തംബർ 23-ന് റാപ്ചർ നടക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


2017 സെപ്തംബർ 23-ന് ചുറ്റിപ്പറ്റി പ്രവചനാത്മക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കുമെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇതിന് വളരെയധികം ആവേശമുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ വിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എടുക്കപെടൽ, ഈ അവകാശവാദത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, സംഭവം വളരെ അസാധാരണമാണ്, കാരണം ഈ തീയതിയിൽ, സൂര്യൻ കന്നി രാശിയിൽ (കന്യക) ആയിരിക്കും, ഒപ്പം കന്നിയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് സമീപം ചന്ദ്രനുമുണ്ട്. കൂടാതെ, വ്യാഴം കന്നിരാശിയിലായിരിക്കും, അതേസമയം ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ലിയോ രാശിയിൽ കന്നിയുടെ മുകളിലും വലതുവശത്തും ആയിരിക്കും.

അസാധാരണമായ സംഭവം (7,000 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം) വെളിപാട് 12:1-2-ലെ ഒരു അടയാളത്തിന്റെ സഫലീകരിക്കൽ ആണ് എന്ന് ഇതിനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി: സൂര്യനെ അണിഞ്ഞോരു സ്ത്രീ; അവളുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രംകൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവുകിട്ടി വേദനപ്പെട്ടു നിലവിളിച്ചു”

2014-2015 ലെ സമ്പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ ടെട്രാഡുമായോ നിബിരു എന്ന ഗ്രഹവുമായി ഈ ആളുകൾ ഈ സംഭവത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചാൽ, കന്നിരാശിയിൽ സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉത്പത്തിയിലെ ഉത്തരങ്ങളിലെ സ്റ്റാഫിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. ഡാനി ഫോക്ക്നറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രാശിചക്രത്തിന്റെ 12 രാശികളിലൂടെ അത് നീങ്ങുന്നു, ഓരോന്നിലും ഏകദേശം ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഓരോ മാസവും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കന്നിരാശിയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് സമീപം ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ കന്നിയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് സമീപം ചന്ദ്രൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അസാധാരണമല്ല.

ഈ വർഷം ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഇതിൽ വ്യാഴം കൂടിച്ചേർന്നതിലാണ്. 2005 ലാണ് അവസാനമായി ഇത് സംഭവിച്ചത്, എന്നാൽ യൂട്യൂബ് അന്ന് വളരെ പുതിയതായതിനാൽ ഇതിന് വേണ്ടത്ര പ്രചരണം ലഭിച്ചില്ല.

വ്യാഴത്തെ കൂടാതെ ലിയോയിലെ മൂന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും കന്നി രാശിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്കുണ്ട്. ലിയോ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് ഒമ്പത് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഈ സങ്കൽപ്പ ചിഹ്നത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഈ മൂന്ന് “അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ” കൂടിച്ചേർന്നാൽ, കന്നിരാശിയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ലിയോയിലെ മൊത്തം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 12 ആയി മാറുന്നു, 12 നക്ഷത്രങ്ങൾ വെളിപ്പാട് 12: 1 ലെ ആകാശത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ കിരീടം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്നാൽ സിംഹരാശിക്ക് (Leo ക്ക് ) ഒമ്പതിൽ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം, അതായത് മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ ലിയോയിലെ മൊത്തം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 12 ആയി മാറുമെന്ന വാദം ശരിയല്ല. ഈ സംഭവം അസാധാരണമല്ല, കഴിഞ്ഞ 6,000 വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി തവണ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഈ അസാധാരണ സംഭവം വളരെ അതിവിശിഷ്ടമായതാണെന്ന അവകാശവാദവും ശരിയല്ല.

വെളിപ്പാട് 12:5-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മിക്ക ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പ്രവചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് കുട്ടി യേശു.

തെറ്റായ ശാസ്‌ത്രീയ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുപകരം, ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കരുത് എന്ന ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പിനു ചെവികൊടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. “ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല” (മത്തായി 24: 36) “അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനെക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ” മത്തായി 24:44)

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment