2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിലെ “കൊഴിഞ്ഞുവീഴൽ” എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“ആരും ഏതുവിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം. അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ദൈവം എന്നു നടിച്ചു, ദൈവം എന്നോ പൂജാവിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിന്നും മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ. ” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3,4).

ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ മതമേഖലയിലെ എല്ലാ എതിരാളികളെയും എതിർക്കുകയും എല്ലാ ആരാധനകളും ദൈവത്തേക്കാൾ തനിക്കുവേണ്ടി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കേവലം പുറജാതീയ ദേവതകളല്ല, സത്യദൈവത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമിതാധികാര ശക്തി ദൈവിക വിശേഷാധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആലയത്തിന്റെ അകത്തെ മന്ദിരത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ “ദൈവമായി” ഇരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, അവൻ ദൈവമെന്നെന്ന അത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ പരമമായ ദൈവനിന്ദയാണ്.

ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2: 3, 4 ന്റെ സന്ദേശം തിരിച്ചറിയുന്നത്, പുറജാതീയ റോമിന്റെ (ദാനിയേൽ 7:8, 19-26) ദൈവദൂഷണ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തോടെയാണ്. ഈ ശക്തി ദാനിയേലിൽ എങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപാട് 13:1-18-ലെ പുള്ളിപ്പുലിയെപ്പോലെയുള്ള മൃഗത്തോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്നു. ഡാനിയേലും പൗലോസും യോഹന്നാനും ഒരേ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു, അതായത് പാപ്പാത്വം.

എതിർ ക്രിസ്തു, “ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുന്നവൻ” അല്ലെങ്കിൽ “ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ” (1 യോഹന്നാൻ 2:18) എന്ന പദം പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും പാപത്വത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. എതിർക്രിസ്തു ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/who-is-the-antichrist/

സത്യത്തിലേക്ക് ചെവികൾ അടച്ച് മനുഷ്യർ കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് താൻ സന്ദർശിച്ച സഭകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (1 തിമോത്തി 4:1-3; 2 തിമോത്തി 4:3, 4; പ്രവൃത്തികൾ 20:30). കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക (മത്തായി 7:15; 24:24) എന്ന് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (മത്തായി 24:10). വീഴ്ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പൗലോസിന്റെ കാലത്തും അന്ധകാരയുഗത്തിലെ പോപ്പിന്റെ ഭരണകാലത്തും ഭാഗികമായി നിവൃത്തിയേറിയെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ പൂർണ നിവൃത്തി കണ്ടെത്തും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.