ഹമുറാബിയുടെ ബാബിലോണിയൻ നിയമാവലിയിൽ നിന്ന് മോശൈക നിയമം കടമെടുത്തതാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബിസി ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ബാബിലോണിയരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മോശൈക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് വിമർശനാത്മക പണ്ഡിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹമുറാബിയുടെ നിയമാവലിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണെന്നും. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ്, കാരണം ബിസി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സീനായ് പർവതത്തിൽ വച്ച് മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അതിനാൽ, വിമർശകരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിശദീകരണം രണ്ട് നിയമങ്ങൾക്കും ഒരേ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്.

മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആദിമകാലം മുതൽക്കേ അറിയാമായിരുന്നു. പുറപ്പാടിന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും കൽപ്പനകളും പാലിച്ചതായി തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു (ഉൽപ. 26:5). സീനായ് പർവതത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ, സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു.

അബ്രഹാമിനെപ്പോലെ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ജനതയും ഈ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് വാമൊഴിയായും പിന്നീട് രേഖാമൂലവും കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിജാതീയ സ്വാധീനങ്ങൾ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ സാവധാനം കടന്നുവരുമ്പോൾ, അവർ ഈ ശുദ്ധമായ ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ തത്ത്വങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും അവയെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരാകുകയും ചെയ്തു.

ഹമുറാബിയുടെ നിയമാവലിയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിയമം എന്ന് ആളുകൾ വർഷങ്ങളോളം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ, വളരെ പഴയ നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അത്തരം നിയമങ്ങൾ നിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നതും 1948-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ ലിപിറ്റ്-ഇസ്താറിന്റെ കോഡ് ആയിരുന്നു. ഈ നിയമം ഹമ്മുറാബി കോഡിന് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സുമേറിയൻ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും അതിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതുമാണ്.

കൂടാതെ, 1948-ൽ ബാഗ്ദാദിന് സമീപമുള്ള ഹർമലിൽ നിന്ന് എഷ്ണുന്ന രാജാവിന്റെ ബിലാലമയുടെ നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹമ്മുറാബിക്ക് മുമ്പ് 300 വർഷം ഭരിച്ചവരാണ് ഈ നിയമം നൽകിയത്. ലിപിറ്റ്-ഇഷ്താർ, ഹമ്മുറാബി എന്നീ നിയമങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

1954-ൽ, ഉർ-നമ്മുവിന്റെ കോഡ് കണ്ടെത്തി, ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ പഴയതും പ്രസിദ്ധികരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ നിയമങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ നിയമങ്ങളേക്കാൾ വളരെ മാനുഷികവും നീതിയുക്തവുമായ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്, ഒരു നിയമം ദൈവത്തിന്റെ ആദിമ നിയമത്തോട് എത്ര അടുത്ത് നിലനിന്നിരുന്നുവോ അത്രയധികം അത് യഥാർത്ഥ നിയമദാതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സ്വഭാവത്തോട് സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments