സ്വൂൺ സിദ്ധാന്തം സാധുവാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതല്ല, മറിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു “മയങ്ങിപ്പോയി” എന്നും പിന്നീട് ശവകുടീരത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും “സ്വൂൺ” സിദ്ധാന്തം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.1780-ൽ, കാൾ ഫ്രെഡറിക് ബഹർഡ്, യേശു മനഃപൂർവം മയക്കുമരുന്ന് വഴി തന്റെ മരണത്തെ വ്യാജമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആധുനിക കാലത്തെ ഭ്രാന്തൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് മുസ്ലീം മതപ്രഭാഷകൻ അഹമ്മദ് ദീദാത്ത്. കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക ഇസ്ലാമിക നിലപാട് ഈ വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്: “അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിനും, മറിയത്തിനെതിരെ അവർ ശക്തമായ ഒരു അപവാദം പറഞ്ഞതിനും, ‘ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായ മറിയത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ മശിഹായെ കൊന്നു’ – എന്നിട്ടും അവർ അവനെ കൊല്ലുകയോ ക്രൂശിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല, അതിന്റെ ഒരു സാദൃശ്യം മാത്രമേ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ” (ഖുർആൻ 4:155).

ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെയും ദൈവികതയെയും നിരാകരിക്കുക എന്നതാണ് സ്വൂൺ (“മയങ്ങിപ്പോയി”)സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം എളുപ്പത്തിൽ നിരാകരിക്കാവുന്നതാണ്:

1-യേശുവിനെ വധിച്ച ശത്രുക്കൾ (സൻഹെഡ്രിൻ, പീലാത്തോസ്, റോമൻ കാവൽക്കാർ) അവനെ കൊല്ലാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.

2-കുരിശുമരണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സൈനികർ വധശിക്ഷയിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സൈനികനും റോമൻ നിയമപ്രകാരം വധശിക്ഷക്കു പോലും വിധിച്ചു.

3-റോമൻ പടയാളികൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടുപേരുടെയും കാലുകൾ അവരുടെ മരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ തകർത്തു, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലുകൾ അവർ തകർത്തില്ല, കാരണം അവൻ ഇതിനകം മരിച്ചുവെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി (യോഹന്നാൻ 19:31-33).

4-റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുത്തി, അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ‘രക്തവും വെള്ളവും’ വന്നു, അത് അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് (യോഹന്നാൻ 19:34-35).

5-യേശുവിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായും എംബാം (സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തോടുകൂടെ ശീലപൊതിഞ്ഞു കെട്ടി.) ചെയ്യുന്നതിനായി ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 19:38-42). മയങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും പൊതികെട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല.

6-ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ റോമൻ കാവൽക്കാർ മരിച്ചവരെപ്പോലെ വീണു. യേശു വെറുമൊരു ഭ്രാന്തൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ അവരിൽ ആ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമായിരുന്നില്ല.

7-കല്ലറയുടെ കവാടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കും കല്ലറയിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ മോഷ്ടിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ശവക്കല്ലറയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാവൽക്കാരും ഉറപ്പാക്കി.

8-ഉയിർപ്പിനുശേഷം, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മഹത്ത്വപ്പെട്ട ശരീരവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും നഖങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും അവന്റെ വശത്ത് മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 20:19-29). ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് അത്തരം അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

9-റോമൻ കാവൽക്കാർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നും മതനേതാക്കൾ ഒരു തെറ്റായ കഥ പ്രചരിപ്പിച്ചു (മത്തായി 28:11-15). കാവൽക്കാർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് അവരുടെ വധശിക്ഷക്കു പോലും കാരണമാകുന്നു ആയതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമാണ്, അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

10-യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, അതിനായി അവർ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ഒരു നുണയുടെ പേരിൽ മരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല.

അതിനാൽ, സ്വൂൺ സിദ്ധാന്തം ന്യായമുള്ളതല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment