സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മൗനം പാലിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്ത്രീകൾക്ക് സഭയിൽ  മൗനം പാലിക്കണമെന്ന പൗലോസിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആധുനിക സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന പങ്കും പദവിയും ബൈബിൾ രേഖകളും ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ മറക്കരുത് (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4; 2 രാജാക്കന്മാർ 22:14; ലൂക്കോസ് 2:36, 37; പ്രവൃത്തികൾ 21:9). സുവിശേഷവേലയിൽ  തന്നോടൊപ്പം അദ്ധ്വാനിച്ച സ്ത്രീകളെ പൗലോസ് തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു (ഫിലിപ്പിയർ 4:3). അങ്ങനെയെങ്കിൽ, സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

രണ്ടു പരാമർശങ്ങൾ.

പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പൗലോസിന്റെ രചനകളിൽ രണ്ടു പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അവ രണ്ടും അതതു സന്ദർഭത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗം 1തിമൊഥെയൊസ് 2:12-ൽ കാണാം, “ഒരു സ്ത്രീ എല്ലാ വിധേയത്വത്തോടും കൂടി നിശബ്ദതയിൽ പഠിക്കട്ടെ. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പഠിപ്പിക്കാനോ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരം പുലർത്താനോ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നിശബ്ദത പാലിക്കുക. എന്തെന്നാൽ ആദ്യം ആദാമും പിന്നീട് ഹവ്വയും രൂപപ്പെട്ടു. ആദാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടില്ല, എന്നാൽ സ്ത്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു, അതിക്രമത്തിൽ വീണു” (1 തിമൊഥെയൊസ്  2:11-14). രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം 1 കൊരിന്ത്യർ 14:34-35-ൽ കാണാം, “നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ, കാരണം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല; ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ അവർ കീഴ്പെട്ടിരിക്കേണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ; സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്.

സംസ്കാരം.

സാംസ്കാരികമായി, ഗ്രീക്ക്, യഹൂദ ആചാരങ്ങൾ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ പിന്നണിയിൽ നിർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, ഈ ഉപദേശം സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് പൗലോസിന് തോന്നി. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, കൊരിന്ത്യൻ സഭ സ്ത്രീകൾക്ക് സഭാ സേവനങ്ങളിൽ (സംസാരിക്കാനും മൂടുപടം ധരിക്കാതിരിക്കാനും) അധിക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ, സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം സഭയ്ക്ക് മാനക്കേടും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതുവഴി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ഈ ഉപദേശം  നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പൗലോസ്  കരുതി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിന്മയുടെ വേഷം പോലും ഒഴിവാക്കണം (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:22) എല്ലാം മാന്യമായും ക്രമമായും ചെയ്യണം (1 കൊരിന്ത്യർ 14:40).

കൂടാതെ, 1 തിമൊഥെയൊസ് 2:12 നമ്മോട് പറയുന്നു, പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണം പുരുഷന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചും അവൾക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരമില്ലാത്തതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ആയിരുന്നു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പര്യാപ്‌തമായ  രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ പ്രാപ്തിയിലും  ഒരേ പദവികളിലും  പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment