സാത്താൻ ഇന്ന് നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നുവോ?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

നരകം ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കും

ലോകാവസാനത്തിൽ നരകം സംഭവിക്കുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ സാത്താനോ പാപികളോ ഇന്ന് നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ന്യായവിധി ദിവസം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (2 പത്രോസ് 2:9). “ദുഷ്ടന്മാർ  ശിക്ഷാവിധി ദിവസത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; ക്രോധദിവസത്തിൽ അവരെ  പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടും” (ഇയ്യോബ് 21:30). മരിച്ചുപോയ ദുഷ്ടന്മാരും നീതിമാൻമാരും തങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു അഥവാ” ഉറങ്ങുന്നു”  (യോഹന്നാൻ 11:11-13).

ലോകാവസാനത്തിൽ പ്രതിഫലങ്ങളും ശിക്ഷകളും നൽകപ്പെടുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, അന്തിമകാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക്  പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കുമെന്ന വസ്തുതയെ  യേശു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു:

“ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12).

“തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു” “കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്നായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്‍വാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 5: 28, 29).

“അത് ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയയ്‌ക്കും, അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തുനിന്നു അതിക്രമം നടത്തിയവരെയും   നിയമലംഘനം നടത്തിയവരെയും  ശേഖരിച്ച് തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും” (മത്തായി 13:40-42).

സാത്താൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്?

സാത്താൻ “ആകാശത്തിലെ  ശക്തിയുടെ പ്രഭു” (എഫേസ്യർ 2:2), “ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു” (യോഹന്നാൻ 14:30) ആണെന്ന് പൗലോസ് എഴുതി. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു” നമുക്കു പോരാട്ടം ഉള്ളതു ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർല്ലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ” (എഫേസ്യർ 6:12). വായുവും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളും അർത്ഥമാക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ ആകാശം എന്നാണ്. പൈശാചിക മാലാഖമാർ അദൃശ്യരാണെന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞേക്കാം.

മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാനും വിഴുങ്ങാനും സാത്താൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ “നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാചു അലറുന്ന സിംഹം എന്നപോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്നു തിരിഞ്ഞു ചുറ്റിനടക്കുന്നു” (1 പത്രോസ് 5:8).

ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം സാത്താൻ നരകാഗ്നിയിൽ എറിയപ്പെടും.

മഹത്തായ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം സാത്താനും പാപികളും അഗ്നിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. സ്വർഗ്ഗീയ കോടതിയിൽ അവന്റെ കേസ് പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ നല്ല കർത്താവ് ആരെയും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. “ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നേ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും (യോഹന്നാൻ 12:48).

ആ സമയത്ത്, സാത്താൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നേക്കും നശിപ്പിക്കപ്പെടും (വെളിപാട് 20:10). അവനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവന്റെ അനുയായികളും അവനെ  ചാരമാക്കി മാറ്റും. “അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഒരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും; അതു നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിലത്തു ഭസ്മമാക്കിക്കളയും” (യെഹെസ്കേൽ 28:18, 19). സാത്താന്റെ ഉന്മൂലനം പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും നീതിമാന്മാരുടെ ഭാവി വാസസ്ഥലത്തിനായി ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 20:14, 15; 21:1).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

നമുക്ക് എങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിക്കാം?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനും അവസാനം വരെ സഹിക്കാനുമുള്ള കൃപയും ശക്തിയും നേടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ…

സഭയെ ഇസ്രായേലിനോടു ഒട്ടിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ടോ

Table of Contents പുരാതന ഇസ്രായേലുമായി ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി.നിബന്ധനകളോടുകൂടിയ  വാഗ്ദാനം.ഇസ്രായേലിന്റെ അവിശ്വസ്തത.ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ.കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ട  മരത്തിൽ കാട്ടുകൊമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചു. This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)പുരാതന ഇസ്രായേലുമായി ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി.   സഭയെ ഇസ്രായേലിനോടു ഒട്ടിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ടോ…