സമ്പന്നനാകുന്നത് പാപമാണോ?

BibleAsk Malayalam

Available in:

സമ്പത്തും ക്രിസ്ത്യാനിയും.

സമ്പന്നനാകുന്നത് പാപമല്ല. സമ്പത്ത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ധനികന് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായിയാകാൻ കഴിയും. ഈ ലോകത്തിലെ  ദരിദ്രരായവരുടെ അത്രയും എണ്ണത്തിൽ ധനികർ ഇല്ലെങ്കിലും ലൗകിക സമ്പത്തിൽ സമ്പന്നരായ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, “യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു: “ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതു പ്രയാസം തന്നേ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 19:23). ദരിദ്രൻ തന്റെ ക്രിസ്തീയ പദവികളിൽ സന്തോഷിക്കണം, ഈ ജീവിതത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലും, ധനികൻ തന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ ക്രിസ്തീയ താഴ്മയിൽ സന്തോഷിക്കണം.

സമ്പത്ത് – ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം.

വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിന് സമ്പത്ത് ഗുരുതരമായ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യേശു പറയുന്നു: “പുഴുവും തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കുകയും കള്ളൻമാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കരുത്. എന്നാൽ പുഴുവും തുരുമ്പും നശിപ്പിക്കാത്തതും കള്ളന്മാർ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കാത്തതുമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചുകൊൾവിൻ. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഉണ്ടായിരിക്കും” (മത്തായി 6:19-21; ലൂക്കോസ് 12:13-22). ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നും അവ നൽകുമെന്നും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിമിത്തം ഒരു വിശ്വാസി ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല  (മത്തായി 6:31-34).

സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ദൈവം അവനു കടം കൊടുത്തതാണ്; അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന “നിധി” മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ സ്വന്തമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ധനികനായ വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. സഭയിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവരുടെ വിശ്വാസം കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, ധനികന് അവന്റെ  അനുഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം അവസരം നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, സുവിശേഷ   പ്രവർത്തനരംഗത്തെ  പിന്തുണയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വരുമാനം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോസ്തോലിക കാലഘട്ടത്തിൽ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മിഷനറി യാത്രകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു, കൂടാതെ സമ്പന്നരായ സഭാംഗങ്ങൾ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്തുണച്ചു. ദൈവം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിഭവങ്ങളോടുള്ള ആദ്യകാല വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ പരിപാലന ബോധം ഇന്ന് സഭയിലെ സമ്പത്തിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

സമ്പത്തിന്റെ മങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രതാപം.

ജീവിതം അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളോടുകൂടിയ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു, “മനുഷ്യപുത്രൻ” “പുല്ലുപോലെ ആകും” (യെശയ്യാവ് 51:12). ജീവിതത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണുന്ന ധനികനായ വിശ്വാസി, അതിന് കഴിയാത്ത സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്റെ സമ്പത്ത് പങ്കിടാനുള്ള അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും (യാക്കോബ് 1:10).

തന്റെ സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം അതോടൊപ്പം കടന്നുപോകും, ​​ എന്നാൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം, നിത്യജീവൻ അവൻ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ധനികനായ സഹോദരൻ അതിന്റെ മായ കാണേണ്ടതുണ്ട് (മത്തായി 6:19; ലൂക്കോസ് 12:16-21). പകരം, ഈ ജീവിതത്തിലെ ക്രിസ്തീയ പദവികളുടെ സമ്പത്തിലും നിത്യജീവന്റെ സമ്പത്തിലും അവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം (മത്തായി 19:29). സമ്പന്നനായ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക ഉറപ്പായ അടിസ്ഥാനം കർത്താവുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലാണ്, കാരണം അവന്റെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് അത് ഒരിക്കലും മങ്ങിപ്പോകില്ല.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x