സഭയിൽ കളകൾ വളരാൻ അനുവദിക്കണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ഗോതമ്പും കളയും ഒരുമിച്ച് വളരാൻ അനുവദിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലും സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള പൗലോസിന്റെ നിർദ്ദേശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?ഉത്തരം:

ഗോതമ്പിനെയും കളകളെയും കുറിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ചതും പൗലോസ് നിർദ്ദേശിച്ചതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓരോന്നും പരിശോധിക്കാം:

A- ഗോതമ്പും കളകളും ഒരുമിച്ച് വളരാൻ അനുവദിക്കുക: “രണ്ടുംകൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ; കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കളപറിച്ചു കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു” (മത്തായി 13:30).

ഗോതമ്പ് വിശ്വസ്തരെയും കളകൾ അവിശ്വസ്തരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരുടേയും
സ്വഭാവം ഇതുവരെ പക്വത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ അവരെ വേർതിരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. ഗോതമ്പിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാതെ “കളകൾ ശേഖരിക്കുക” സാധ്യമല്ല. രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ത്യകാലം വരെ സഭയിൽ നിലനിൽക്കണം. കൂടാതെ, കളകൾ പെറുക്കി കത്തിക്കുന്ന ജോലിമാലാഖമാർ “ലോകാവസാനത്തിൽ ”   ചെയേണ്ടതാണ് (Vs. 39-42) “വിളവെടുപ്പ്” ലോകാവസാനത്തിൽ ആണെന്ന്  ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിളവെടുപ്പ് ലോകാവസാനത്തിനു
മുമ്പുള്ള “വേലക്കാർ” വഴിയല്ല (Vs. 28-30). ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, കാലങ്ങളായി വഴിതെറ്റിയ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ മറ്റു ക്രിസ്‌ത്യാനികളെ “കൂട്ടി ചുട്ടുകളയുകയും” മതഭ്രാന്തന്മാരായി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയായി കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അത്തരം അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ കർമ്മം അവസാനത്തിൽ ദൈവത്തിനു മാത്രമായി നിക്ഷിപ്തമാണ്.

അതുപോലെ, ക്രിസ്തു യൂദാസിനെ ശിഷ്യനാക്കാൻ അനുവദിച്ചു, കാരണം തുടക്കത്തിൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യൂദാസിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയില്ലായിരുന്നു, കൂടാതെ പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളായി യേശു അവനെ  നിരസിച്ചല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. യൂദാസ് ഹൃദയത്തിൽ പാപം ചെയ്തു. യൂദാസിന് ഒരു തുറന്ന പാപം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനം വരെ അവൻ ഒരിക്കലും യൂദാസിനെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചില്ല, കാരണം ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ അവനോട് സഹതപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു.

ബി- ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നു: “സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനോടു ഒന്നു രണ്ടു വട്ടം ബുദ്ധി പറഞ്ഞശേഷം അവനെ ഒഴിക്ക; ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ വക്രബുദ്ധിയായി പാപം ചെയ്തു തന്നെത്താൻ കുറ്റം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിനക്കു അറിയാമല്ലോ” (തീത്തോസ് 3:10-11); “സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന്നു വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവരോടു അകന്നു മാറുവിൻ.(റോമർ 16:17). ഈ തരത്തിലുള്ള ‘നിരസിക്കൽ’, എ ഭാഗത്തു വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഇവിടെ പോൾ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നത് തുറന്ന പാപത്തിന്റെയോ വിയോജിപ്പിന്റെയോ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഇടപെടലുകളെയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നു: “നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടു പിഴെച്ചാൽ നീ ചെന്നു നീയും അവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ കുറ്റം അവന്നു ബോധം വരുത്തുക; അവൻ നിന്റെ വാക്കു കേട്ടാൽ നീ സഹോദരനെ നേടി.കേൾക്കാഞ്ഞാലോ രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകല കാര്യവും ഉറപ്പാകേണ്ടതിന്നു ഒന്നു രണ്ടു പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുക.
അവരെ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭയോടു അറിയിക്ക; സഭയെയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്കു പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നപോലെ ഇരിക്കട്ടെ” (മത്തായി 18:15-17);

ചുരുക്കത്തിൽ, ഗോതമ്പും കളകളും ഒരുമിച്ച് വളരാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം, അവരുടെ ജീവിതമോ പഠിപ്പിക്കലുകളോ ഇതിനകം സ്‌പഷ്ടമായ തിന്മയുടെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സഭ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ്. യൂദാസിനെപ്പോലെ തുറന്നതോ പരസ്യമായതോ ആയ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെയാണ് കളകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത്, ഭിന്നിപ്പുള്ള അംഗങ്ങൾ അവർക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളെ പരസ്യമായി എതിർക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തത്വത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി മത്സരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അവരെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാലും, നിരസിക്കൽ പീഡനമല്ല, രണ്ടാമത്തേത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. ലോകാവസാനത്തിൽ – ന്യായവിധിയിൽ താൻ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും അവകാശമില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment