സംസ്കാരം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ആശ്രയിക്കണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 25 ബ്ലോഗർമാരിൽ ഒരാളായ (ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല) ഡാനിയൽ റദോഷ് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു “എക്കാലത്തും ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ബൈബിളാണെന്ന പരിചിതമായ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയെ മറയ്ക്കുന്നു: ബൈബിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ്. വർഷത്തിലെ, എല്ലാ വർഷവും.” ഡാനിയൽ റദോഷ്, ദി ഗുഡ് ബുക്ക് ബിസിനസ്, ദി ന്യൂയോർക്കർ 2006/18/06.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് ബൈബിൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, കാരണം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

  1. ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ശക്തനായ രാജാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാണ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും (ഗലാത്യർ 3:26). ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു, അവൻ തൻ്റെ പുത്രനെ മരിക്കാനും അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകാനും നൽകി, അങ്ങനെ അവർ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 3:16).
  2. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനവും സ്വീകരിക്കുകയും വേണം (റോമർ 8:29).
  3. ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു? തൻ്റെ ജനത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പാപത്തെ നശിപ്പിക്കാനും യേശു വളരെ വേഗം വരും. അപ്പോൾ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആത്യന്തികമായ സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എന്നേക്കും ജീവിക്കും (യോഹന്നാൻ 14:1-3; വെളിപ്പാട് 21:3, 4).

ബൈബിളിലെ വാക്കുകൾക്ക് ജീവിതത്തെ മാറ്റാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആസക്തി, അടിമത്തം, പാപം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിടുവിക്കുകയും പാപികളെ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. വായനക്കാരിൽ ഇത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം, സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ ദൈവിക ശക്തി ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ച, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ച, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിച്ച്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ യേശു ബൈബിളിൻ്റെ സത്യതയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വിഭവങ്ങളോ സൈനിക ശക്തിയോ ഇല്ലാതെ, യേശു തൻ്റെ ദിവ്യവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിധി എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചു.

ദൈവവചനം നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. ശക്തരായ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ ജനതകളും ബൈബിളിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു, കാരണം “കർത്താവിൻ്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു” (1 പത്രോസ് 1:25). ദൈവം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണ തത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. യേശു പറഞ്ഞു: “തീർച്ചയായും, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കടന്നുപോകുകയില്ല” (മത്തായി 5:17, 18).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.