ശബത്തിനെ കുറിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


കത്തോലിക്കാ മതബോധനം

ശബ്ബത്ത് ആചരണം ഞായറാഴ്ചയാക്കി മാറ്റിയതിനെ കത്തോലിക്കാ സഭ സമ്മതിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാ മതബോധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്നഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

ചോദ്യം: ശബ്ബത്ത് ദിവസം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ദിവസമാണ്.

ചോദ്യം: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: കത്തോലിക്കാ സഭ ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നു ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് ആചരണം മാറ്റിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നു. റവ. പീറ്റർ ഗീയർമാൻ സി.എസ്.എസ്.ആർ., ദി കൺവേർട്ട്സ് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ഡോക്ട്രിൻ, പേ. 50 (1946).

ചോദ്യം: പ്രമാണോത്സവങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ?

ഉത്തരം: അവൾക്ക് അത്തരമൊരു ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ ആധുനിക മതവിശ്വാസികളും അവളുമായി യോജിക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ  ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ആചരണം, ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ആചരിക്കുന്നതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതിനു തിരു വെഴുത്തുപരമായി  യാതൊരു  അധികാരവുമില്ല. (സ്റ്റീഫൻ കീനൻ, എ ഡോക്ട്രിനൽ കാറ്റക്കിസം [FRS നമ്പർ 7.], (മൂന്നാം അമേരിക്കൻ എഡി., റെവ.: ന്യൂയോർക്ക്, എഡ്വേർഡ് ദുനിഗൻ & ബ്രോ., 187…….( Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro.,1876), p. 174.

മറ്റ് കത്തോലിക്കാ പരാമർശങ്ങൾ.

“[റോമൻ കത്തോലിക്കാ] സഭ അവളുടെ സ്ഥാപകനായ യേശുക്രിസ്തു നൽകിയ ദിവ്യവും അപ്രമാദിത്വവുമായ അധികാരത്തിന്റെ അവകാശത്താൽ ശബത്ത് ആചരണം  ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക്  മാറ്റി. എന്നാൽ  വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏക വഴികാട്ടി ബൈബിളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിന് സഭകൾക്  ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ അവർക്കു  ന്യയികരണം  ഇല്ല . കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സ് ബുള്ളറ്റിൻ, ഓഗസ്റ്റ് 14, 1942, പേ. 4.

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ഞായറാഴ്ച ആചരണം, തങ്ങൾക്കിടയിലും [റോമൻ കത്തോലിക്കാ] സഭയുടെ അധികാരത്തിനും  അവർ നൽകുന്ന ആദരവാണ്.” മോൺസിഞ്ഞോർ ലൂയിസ് സെഗൂർ, ഇന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലെയിൻ ടോക്ക്, പേ. 213.

“ഞായർ ഒരു കത്തോലിക്കാ സ്ഥാപിതാ നിയമമാണ് , കൂടാതെ… കത്തോലിക്കാ തത്ത്വങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ… തിരുവെഴുത്തുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ  പരിശോദിച്ചാൽ   ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിവസം മുതൽ ആദ്യ ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിവാര പൊതു ആരാധന കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു ഖണ്ഡിക പോലും ഇല്ല.” കാത്തലിക് പ്രസ്സ്, ഓഗസ്റ്റ് 25, 1900.

ശബത്ത് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു, ഞായറാഴ്ചയല്ല. എന്നാൽ  കത്തോലിക്ക  സഭ ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക്  മാറ്റി. ‘ശബ്ബത്ത് ദിനം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കൂ’ എന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ അമ്പരപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഞായറാഴ്ച എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ എവിടെയും വരുന്നില്ല, അതിനാൽ, അറിയാതെ അവർ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അധികാരത്തിനു  കീഴ്പ്പെടുകയാണ്. Canon Cafferata, The Catechism Explained, p. 89.

“യുക്തിയും ബോധവും ഈ ഒന്നോ അതിലധികമോ ബദലുകളുടെ സ്വീകാര്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നു: ഒന്നുകിൽ  പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്കാർ ശനിയാഴ്ച വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം , അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാസഭയും ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കലും. എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച അസാധ്യമാണ്. ” ജോൺ കർദ്ദിനാൾ ഗിബ്ബൺസ്, കാത്തലിക് മിറർ, ഡിസംബർ 23,1893.

കത്തോലിക്കാ സഭ ഈ പരാമർശങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ശബത്ത് ആചരണം ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിലേക്കുള്ള വിജയകരമായ മാറ്റം അതിന്റെ അധികാരം വലുതാണ്, അഥവാ തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് “മുകളിൽ,”

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment