വൈകാരികമായ വ്യഭിചാരം വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ കാരണമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വൈകാരികമായ വ്യഭിചാരം എന്നത് രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്, അത് ഒരിക്കലും ശാരീരികമായി പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരിക അടുപ്പത്തിന് സമാനമാണ്.

ഒരു സ്ത്രീയെ തെറ്റായി മോഹിക്കുന്നവൻ അവളുമായി ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (മത്താ. 5:28), ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാമപ്രവൃത്തി തന്റെ നിരപരാധിയായ ഇണയ്ക്ക് വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു കാരണം ശാരീരിക വ്യഭിചാരമാണെന്ന് യേശു പ്രസ്താവിച്ചതിന് വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ അവിശ്വസ്തതയ്‌ക്കിടയിൽ ബൈബിൾ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അധാർമികതയല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു” (മത്തായി 19: 9). വിവാഹബന്ധം തുടരണോ അതോ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ വിച്ഛേദിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിരപരാധിയായ കക്ഷിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരേയൊരു കാരണം ശാരീരിക വ്യഭിചാരമാണ്.

“കൊല ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:13) എന്ന് പറയുന്ന ആറാം കൽപ്പനയിലും ഇതേ സത്യം നാം കാണുന്നു. ഉചിതമായ കാരണമില്ലാതെ സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ആറാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിലും (മത്താ. 5:21-22), ഒരു മനുഷ്യനെ ശാരീരികമായി കൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയുടെ അതേ ശിക്ഷ പൊലെ,
കോപത്തിന്റെ കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ മത അധികാരികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

കുറ്റകൃത്യത്തിന് ആനുപാതികമായി നീതി ലഭ്യമാക്കാനാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശുവിന്റെ വിശദീകരണം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രയോഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. തീവ്രമായ ലംഘനങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പിഴവുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇത് നൽകിയിട്ടില്ല.

അതിനാൽ, വൈകാരികമായ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് പുറത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവളുടെ വിവാഹമോചനം അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പാപത്തേക്കാൾ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായ പാപമാണ്. അതിനാൽ, വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനുപകരം, പ്രശ്‌നബാധിതരായ ദമ്പതികൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായും പ്രാർത്ഥനയോടെയും പ്രവർത്തിക്കണം, കർത്താവ് അവരുടെ ബന്ധം സുഖപ്പെടുത്തുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ (എഫേസ്യർ 4:31-32; കൊലോസ്യർ 3:13-14; എഫെസ്യർ 4:26).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.