Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ ആളുകളെ നയിച്ചത് എന്താണ്?

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ ആളുകളെ നയിച്ചത് കയീനെ തന്റെ ആദ്യ നഗരം പണിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അതേ കാരണമാണ് (ഉല്പത്തി 4:17). മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദിമ പദ്ധതി ഭൂമുഖത്ത് വ്യാപിക്കുകയും മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 1:28). നഗരങ്ങൾ പണിയുന്നതും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒത്തുകൂടുന്നതും അവന്റെ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിരുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ഒത്തുചേരൽ എപ്പോഴും പാപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും അധാർമികതയ്ക്കും പേരുകേട്ടതാണ്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിനു വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതം.

നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവിൻ എന്ന് ദൈവം നോഹയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു (ഉല്പത്തി 9:1). നിർഭാഗ്യവശാൽ, നോഹയുടെ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിൻഗാമികൾ സത്യദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം വിട്ടുപോയി. തങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച വഴികൾ മുഖാന്തിരം വീണ്ടും ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന ഭയത്തിൽ, അവർ സ്വന്തം കൈകളുടെ ജോലിയിൽ സംരക്ഷണം തേടി. മറ്റൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ഗോപുരമോ കോട്ടയോ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. എന്നാൽ ഇനിയൊരു പ്രളയം ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കാര്യം അവർ മറന്നുപോയി (ഉൽപത്തി 9:11).

അവർ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം ഈ ഭയം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് . താഴെ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ആദ്യകാല നിവാസികൾ വിവിധ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള നിരവധി ഗോപുരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അത്യുന്നതനാണെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ഇപ്പോഴും അംഗീകരിച്ചു. അവനെ സേവിക്കുന്നതിനുപകരം, അവനെ മറികടക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കം ആൻറിഡിലൂവിയൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പർവതങ്ങളെ മൂടിയിരുന്നു, പക്ഷേ “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ” എത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, പർവതങ്ങളെക്കാൾ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ദൈവം എന്തു ചെയ്താലും തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ന്യായവാദം ചെയ്തു.

സംരക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ബാബേൽ ഗോപുരം അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ജ്ഞാനത്തെയും കഴിവിനെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്മാരകമായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു. ആളുകൾ തങ്ങൾക്കായി ഒരു “പേര്” ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു (ഉല്പത്തി 11:4) ഭാവി തലമുറകൾക്കായി അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ അടയാളം അവശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമമായ പ്രേരണ അഹങ്കാരമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 1 യോഹന്നാൻ 2:16 നമ്മോട് പറയുന്നു, ” ജഡമോഹം, കണ്മോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതു എല്ലാം പിതാവിൽനിന്നല്ല, ലോകത്തിൽനിന്നത്രേ ആകുന്നു.”
അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാം, അവനിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ലൗകിക പ്രാപ്തിയിലും നേട്ടങ്ങളിലും അല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: