വിവാഹ തുല്യത ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വവർഗാനുരാഗികൾക്ക് വിവേചനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവ ശരിയല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ?

Author: BibleAsk Malayalam


നമ്മുടെ മതേതര ലോകത്ത് സ്വവർഗാനുരാഗികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യമല്ല. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരുകൾക്ക് വിധേയമാണ്. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമ നിയമങ്ങളുണ്ട്, വിവാഹത്തിന്റെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ നിയമ നിയമങ്ങളാണ്.

പഴയനിയമ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വവർഗാനുരാഗം ദൈവത്തിന്റെ ക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് (ഉല്പത്തി 19:1-13). കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “സ്ത്രീയോടൊപ്പമെന്നപോലെ പുരുഷനോടുകൂടെ ശയിക്കരുതു. അത് മ്ലേച്ഛതയാണ്” (ലേവ്യപുസ്തകം 18:22 കൂടാതെ 20:13).

പുതിയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് ഇതേ സന്ദേശം ഉണ്ട്: “ഇക്കാരണത്താൽ ദൈവം അവരെ നീചമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പോലും പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായതിന് പ്രകൃതിദത്തമായ ഉപയോഗം മാറ്റിവച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീയുടെ സ്വാഭാവിക ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യോന്യം കാമത്തിൽ ജ്വലിച്ചു, പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പുരുഷന്മാർ ലജ്ജാകരമായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവരുടെ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ അവർത്തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു” (റോമർ 1:26-27).

പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. വ്യഭിചാരികളോ വിഗ്രഹാരാധകരോ സ്വയഭോഗികൾ സ്വവർഗരതിക്കാരോ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരോ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:9).

അതിനാൽ, ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളോട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിയോജിച്ച് നിൽക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവർ സ്വവർഗ വിവാഹത്തോട് വിയോജിച്ച് നിൽക്കണം. സ്വവർഗരതിയുടെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് അവർ പറയണം. കൂടാതെ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പിലും തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുകയും വേണം.

മതേതര ലോകം ബൈബിൾ വീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിനാൽ, സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വസ്തത ദൈവത്തോട് മാത്രമായിരിക്കണം. അവന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കണം (യെശയ്യാവ് 44:3).

ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു: “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കണം” (മത്തായി 22:37). അവർ പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുകയും വേണം: “നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം” (മത്തായി 22:39). അതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വവർഗാനുരാഗികളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുകയെന്നാൽ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ അവരുടെ പാപത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കണമെന്നല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment