വിവാഹമോചിതനായ പാസ്റ്റർക്കോ മൂപ്പനോ ഒരു സഭ കർത്തവ്യം വഹിക്കാമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിവാഹമോചിതനായ ഒരു പാസ്റ്ററോ മൂപ്പനോ സഭ കർത്തവ്യം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഒരു മൂപ്പൻ/പാസ്റ്റർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ നൽകുന്നു, 1 തിമോത്തി 3, തീത്തോസ് 1 എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ, ഒരു പാസ്റ്റർ “ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ്” ആയിരിക്കണമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 3:3.

ഒരു ഭാര്യ

“ഒരു ഭാര്യ” എന്ന ഈ പദപ്രയോഗം (1) എല്ലാ മതശുസ്രൂഷകൻമാരും വിവാഹിതരായിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്; (2) ബഹുഭാര്യത്വവും വെപ്പാട്ടിയും സുസ്രൂഷകന്മാർക് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു; (3) വിവാഹമോചിതനായ ഒരാൾ ബിഷപ്പായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, (4) സുസ്രൂഷകൻ വിവാഹമോചിതനായ ഒരു പാസ്റ്ററോ മൂപ്പനോ പള്ളി കർത്തവ്യം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോഭാര്യ നഷ്ടപെട്ടവൻ ആണെങ്കിൽ വീവണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കരുത്.

ആദ്യ വിശദീകരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അവയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, “ഇപ്പോഴത്തെ വിഷമം” ആണ് അവനെ ജാഗ്രതയിലേക്ക് നയിച്ചത് (1 കൊരിന്ത്യർ 7:26, 28). ദൈവം ഏദനിൽ സ്ഥാപിച്ച ഭവനത്തിന്റെ ദൈവിക ക്രമം പൗലോസ് ചെറുതാക്കിയില്ല. പൌലോസ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഇരുവരുടെയും ശരിയായ ആത്മീയ വികാസത്തിനുള്ള അവന്റെ ദൈവിക മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് (എഫേസ്യർ 5:22-33; 1 തിമോത്തി 4:3; എബ്രായർ 13:4).

രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം പറയുന്നത്, ഒരു സഭാ നേതാവ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അയാൾക്ക് തന്റെ നേതൃസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും.

മൂന്നാമത്തെ വിശദീകരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, യഹൂദന്മാർ വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അപ്രധാനമായ കാരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (മത്തായി 5:32), ആദ്യകാല വിശ്വാസികളിൽ ചിലർ വ്യഭിചാരം ഒഴികെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ വിവാഹമോചനത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു (മത്തായി 19:8, 9). അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വിവാഹമോചനം നേടിയ ബിഷപ്പ് ആത്മീയ നേതാവിന് യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായിരിക്കും.

നാലാമത്തെ വിശദീകരണത്തിന് കാലങ്ങളായി കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും ആദ്യ പങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം പുനർവിവാഹം അപലപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നില്ല.

ഒരു വസ്‌തുത വ്യക്തമാണ്, സുസ്രൂഷകന് വൈവാഹിക ചരിത്രത്തിന്റെ വെടിപ്പുള്ള ഒരു വിവരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് തന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ മാതൃകയായി വർത്തിക്കുകയും ദൈവഭക്തിയുടെ മാതൃകയാക്കുകയും ചെയ്യും.

മാനസാന്തരത്തിനു മുമ്പുള്ള വിവാഹമോചനം

ചിലർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു: ഒരാൾ വിവാഹമോചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും മനസാന്തരപെട്ടു മതം മാറുകയും പിന്നീട് അവനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തുചെയ്യും, അയാൾക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷക പദവിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിവാഹമോചനത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മലാഖി 2:16) എന്നാൽ ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9). അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ വിവാഹമോചനം അവനെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ചും അവൻ അടുത്തിടെ പരിവർത്തനം ചെയ്ത ആളല്ലാത്തപ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിതം ഒരു നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ കുറ്റമറ്റതായിരിക്കുകയും 1 തിമോത്തി 3 ലെ യോഗ്യതകൾ അവൻ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments