വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ (IVF) ബൈബിൾപരമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും (IVF) ബൈബിളും

ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി മുട്ടകൾ ഒരു ലാബിൽ ബീജസങ്കലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. തുടർന്ന്, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഭ്രൂണങ്ങളെ ജനിതക ആരോഗ്യത്തിനും പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കും വേണ്ടി പരിശോധിക്കുകയും ഭാവിയിലെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും വാഗ്ദാനമായ ഭ്രൂണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് “ആരോഗ്യകരമായ” ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകൾ ഭാവിയിൽ ഇംപ്ലാൻ്റേഷനായി ഫ്രീസുചെയ്യുന്നതിലൂടെ കരുതി വെച്ചെക്കാം, അതേസമയം ശേഷിക്കുന്ന “അനാരോഗ്യകരമായ” ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ചിലത് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയേക്കാം.

ശാസ്ത്രീയമായി, ഒരു അണ്ഡവും ബീജവും സംയോജിച്ച് ഒരു പുതിയ ഡിഎൻഎ സ്ട്രിംഗ് (പുതിയ മനുഷ്യനുള്ള ബ്ലൂപ്രിൻ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം ഗർഭധാരണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ജീവിയ്ക്ക് വികസനത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും കഴിവുണ്ട്. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിൻ്റെ വികാസ പ്രക്രിയയെ ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഗർഭധാരണത്തോടെ ജീവൻ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ദൈവം സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്നും വേദവാക്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതി, “നീ എൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചു; എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു. ഞാൻ രഹസ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരുന്നില്ല … “(സങ്കീർത്തനം 139:13, 15).

ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ട ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായതിനാൽ, അതിനെ കൈകടത്താൻ ആളുകൾക്ക് അവകാശമില്ല. -വിട്രോ ബീജസങ്കലന പ്രക്രിയയിലൂടെ, ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുട്ടകൾ വിളവെടുക്കുന്നു, അതായത് ചില ഭ്രൂണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നിരപരാധികളായ മനുഷ്യജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികാരം നൽകുന്നില്ല – ഇത് കൊലപാതകമായിരിക്കും. കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, “കൊല ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:13) കാരണം ജീവിതം പവിത്രമാണ് (ഉല്പത്തി 9:5, 6). യഥാർത്ഥത്തിൽ, പുറപ്പാട് 21:22-25-ൽ കർത്താവ്, ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന മുതിർന്നയാൾക്കും വധശിക്ഷ നൽകുന്നു.

ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, “കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ, അതെ, ഏഴ് അവന് വെറുപ്പാണ്: അഹങ്കാരമുള്ള നോട്ടം, കള്ളം പറയുന്ന നാവ്, നിരപരാധികളുടെ രക്തം ചൊരിയുന്ന കൈകൾ…” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:16). -17).ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകൾ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നതിനെ ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്നു, ഭ്രൂണവും മുതിർന്നവയും തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം വികസിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമാണ്.

ദമ്പതികൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുട്ടകൾ മാത്രം വിളവെടുത്താൽ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശരിയാകും. ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടകൾ സ്വന്തമായി ഗർഭം അലസുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്വാഭാവികമായി കണക്കാക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഭ്രൂണങ്ങളെ ബോധപൂർവം നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, പാപം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.