ലോകത്തിന് ഒരു രക്ഷകന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയയ്‌ക്കാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “കാലസമ്പൂർണ്ണതവന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു, . അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലെക്കു വാങ്ങിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ”(ഗലാ. 4:4, 5).

ദൈവപുത്രന്റെ വരവിനായി ലോകം തയ്യാറായി പാകമാകുന്നതുവരെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെയും മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രവാഹത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ട്ടി നയിച്ചു. ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻകീഴിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു. ഒരു ഭാഷ വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രവാസികളായ യഹൂദന്മാർ വാർഷിക വിരുന്നുകൾക്കായി ജറുസലേമിലെത്തി, അങ്ങനെ ഏകദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങളായി തിരുവെഴുത്തുകൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ആ ഭാഷ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം വ്യാപകമായി സംസാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ, മിശിഹായുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരു പരിധിവരെ വിജാതീയർ പങ്കിട്ടു. ഇത് ലോക തത്ത്വചിന്തകരെ എബ്രായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിന് പുറത്ത്, ഒരു ദൈവിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഉദയം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികളുണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 2). ഈ മനുഷ്യർ സത്യം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു, അവർക്ക് പ്രചോദനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ പ്രവചന വാക്കുകൾ വിജാതീയ ലോകത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യാശ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ കാലത്തു, വിജാതീയതയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള പിടി നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഹൃദയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതത്തിനായി ആളുകൾ കൊതിച്ചു. ഹൃദയത്തെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന അഴിമതിയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് എല്ലാവരും തീവ്രമായ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുന്നത്.

എന്നാൽ മിശിഹായുടെ വരവ് വരെ, അവന്റെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, രക്ഷകന്റെ ആഗമനം ഏദനിലെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹാനോക്കിന്റെ നാളുകളിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും വാഗ്ദത്തം ആവർത്തിച്ചു. അത്ഭുതകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവപുത്രന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ കൃത്യമായ സമയം ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തി (ദാനി. 9:24, 25).

അങ്ങനെ, പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, തിരുവെഴുത്തുകൾ, ദൈവാലയ ശുസ്രൂഷ എന്നിവയിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തെ തന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ദൈവപുത്രന്റെ വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ദൈവം തന്നെത്തന്നെ തരങ്ങളിലും ചിഹ്നങ്ങളിലും പ്രവചനങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ലോകത്തിനു ഒഴികഴിവില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments