ലൈംഗിക വർജ്ജനം അനാരോഗ്യകരമാണോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലകളിലെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ജെഡി അൻവിൻ … ലൈംഗിക വർജ്ജനം അനാരോഗ്യകരമാണോ? വായന തുടരുക