BibleAsk Malayalam

ലൈംഗിക വർജ്ജനം അനാരോഗ്യകരമാണോ?

ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനും ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലകളിലെ സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ജെഡി അൻവിൻ തന്റെ സെക്‌സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ലൈംഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹം അനിവാര്യമായും പുരോഗമിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ, സമൂഹം അനിവാര്യമായും പുരോഗമിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. ഒരു സമൂഹം ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം അയവുള്ളതാണോ അത്രത്തോളം ആ സമൂഹം ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് അൻവിൻ നിഗമനം. ഒരു സമൂഹം എത്ര കർക്കശമാണോ അത്രയധികം ആ അധിക ഊർജ്ജം ഒരു സമൂഹത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പുരോഗമിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5,000 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് 86 വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം നടത്തി. ഓരോ സംസ്കാരവും (ടെലിഫോണുകൾ, ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് മുതലായവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്) ലൈംഗിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എത്രത്തോളം കർശനമായിരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു.

അറുപതുകളിലെ ലൈംഗിക വിപ്ലവത്തിന്റെ തത്വത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട, അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം അശ്ലീലം, വ്യഭിചാരം, വിവാഹമോചനം, പുനർവിവാഹം, സ്വവർഗരതി, പീഡോഫീലിയ (കുട്ടികളോടുള്ള ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ.)
എന്നിവയിൽ വർദ്ധിച്ച പരിശീലനത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ധാർമികതകർച്ചയിലും കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും തകർച്ചയിൽ മാത്രമേ കലാശിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങൾ സംശയലേശമന്യേ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. “നീതി ഒരു ജനതയെ ഉയർത്തുന്നു, എന്നാൽ പാപം ഏതൊരു ജനത്തിനും നിന്ദയാണ്” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:34).

മത്തായി 19-ൽ, യേശു തന്റെ സൃഷ്ടിവിവരണത്തിലേക്ക് തന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, “ആദിയിൽ അവരെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ആക്കി, ‘ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അവന്റെ ഭാര്യയോടു ചേർന്നു, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും? എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തരുത്” (മത്തായി 19:4-6).

യോഗ്യനായ ഒരു പുരുഷൻ യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഇരുവരും ജീവിതത്തിനായി ഒരു മാംസമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തിരുവെഴുത്തുപരമായ വിവാഹം ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതും എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 7:3-5; എബ്രായർ 13:4; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 5; സോളമന്റെ ഗീതം).

ഒരിക്കൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും) പിന്തുടർന്നാൽ അവർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും തഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുകയും ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്ന അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ശ്രദ്ധയോടെ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകൾക്കും മീതെ ഉയർത്തും. ” (ആവർത്തനം 28:1). ദൈവമക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കൈകളിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും അനുസൃതമായി കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു (മത്തായി 6:33).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കു

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Is sexual abstinence unhealthy?

More Answers: