ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്തിന് വിവാഹം വരെ കാത്തിരിക്കണം?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു പറഞ്ഞു, “ആദിയിൽ സ്രഷ്ടാവ് അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു, ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയോട് ഐക്യപ്പെടുകയും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് ആരും വേർപെടുത്തരുത്” (മത്തായി 19:4-6).

ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സന്തോഷകരമായ ഐക്യം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 2:18-25). പരസ്‌പരം സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികത കർത്താവ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു. പ്രണയിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ സെക്‌സ് നടക്കൂ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:14).

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ദമ്പതികൾ വിവാഹം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണങ്ങൾ:

  1. വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗികത പാപമാണ്. “വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്” (പുറപ്പാട് 20:14).
  2. വിവാഹ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടമാകില്ല (ശലോമോന്റെ ഗാനം 4-5).
  3. കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറ്റബോധവും വൈകാരിക വേദനയും ഉണ്ടാകില്ല. “ദൈവമുമ്പാകെ ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിക്കുക…” (1 പത്രോസ് 3:16).
  4. കാത്തിരിപ്പ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. “സ്നേഹം ദീർഘമായി സഹിക്കുന്നു … എല്ലാം സഹിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 13:4,7).
  5. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പങ്കാളിയോട് ആത്മനിയന്ത്രണം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. “ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ ഉത്സാഹവും നൽകി, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് പുണ്യവും സദ്‌ഗുണമുള്ള അറിവും അറിവിലേക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണവും ആത്മനിയന്ത്രണവും ചേർക്കുക…” (2 പത്രോസ് 5-8).
  6. ഇപ്പോൾ ഇച്ഛാശക്തി കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പങ്കാളിയുടെ ഭാവി വിശ്വാസം നേടും. “ഭർത്താവിന്റെ (ഭാര്യ) ഹൃദയം അവളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു…” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:11).
  7. ദൈവം അവനു/അവൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കു ഒരു വ്യക്തി അടങ്ങുകയില്ല. “നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എനിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ എനിക്കറിയാം,” യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “നിങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും ഉപദ്രവിക്കാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയും ഭാവിയും നൽകാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു” (ജെറമിയ 29:11).
  8. ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ല. “ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും മലിനമാക്കുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാം…” (2 കൊരിന്ത്യർ 7:1).
  9. ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായിരിക്കും. “മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണാനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്തായി 5:16).
  10. ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അവൻ/അവൾ കൊയ്യും. “പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരമൊരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിതം അവർക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:12).

വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് നിത്യജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മൂല്യം നൽകുന്നു, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment