ലൂക്കോസ് 7:37 ലെ പാപിയായ സ്ത്രീകൾ ആരാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലൂക്കോസ് 7:37-ലെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്ത്രീ ബെഥനിയിലെ മറിയയും യേശു ഏഴു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ മഗ്ദലന മറിയത്തോടൊപ്പവും തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ലൂക്കോസും (അദ്ധ്യായം 10:39, 42) യോഹന്നാനും (അധ്യായങ്ങൾ 11:1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45; 12:3) ബെഥനിയിലെ ഒരു മറിയത്തെ പരാമർശിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. മേരി മഗ്ദലന മറിയം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് (ഒരുപക്ഷേ “മഗ്ദലയുടെ,” ഗലീലി തടാകത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്തുള്ള ഒരു നഗരമാണ് (മത്താ. 15:39).

ബഥനിയിലെ മേരി അവളുടെ പാപപൂർണമായ ജീവിതശൈലി കാരണം വീട് വിട്ട് മഗ്ദലയിൽ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തി. യേശുവിന്റെ ഗലീലിയൻ ശുശ്രൂഷയുടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മിക്ക സംഭവങ്ങളും നടന്നത് മഗ്ദല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗന്നസരെത്ത് സമതല പ്രദേശത്താണ്. അതിനാൽ, മഗ്ദലയിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ ആദ്യകാല സന്ദർശനങ്ങളുടെ സമയത്ത്, രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവൻ മറിയയെ പിശാചുബാധയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു (ലൂക്കാ 8:2; മർക്കോസ് 16:9).

രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകളിൽ മറിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 8:1-3). രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം പോയശേഷം, അവൾ പുതിയ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായി ബഥനിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി, അവിടെത്തന്നെ അവളുടെ ഭവനം ആക്കാമായിരുന്നു. പിന്നീട്, യേശുവിന്റെ മരണം, സംസ്‌കാരം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും മറിയയെ പരാമർശിക്കുന്നു (മത്താ. 27:56, 61; 28:1; മർക്കോസ് 15:40, 47; 16:1, 9; ലൂക്കോസ് 24 :10; യോഹന്നാൻ 19:25; 20:1, 11, 16, 18).

ഈ സാധ്യത തീർച്ചയായും, ബെഥനിയിലെ മറിയയും മഗ്ദലയിലെ മറിയവും ഒരേ വ്യക്തിയായി തിരിച്ചറിയപ്പെടണമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ന്യായമായ സാഹചര്യം നൽകുന്നു. മേരിയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുവിശേഷ വിവരണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളുമായി ഈ വിശദീകരണം നന്നായി യോജിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments