ലൂക്കോസ് 23:31 ന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“പച്ചമരത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണങ്ങിയതിന്നു എന്തു ഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കോസ് 23:31).

പരാമർശിച്ച വാക്യത്തിന്റെ സന്ദർഭം ലൂക്കോസ് 23-ാം അധ്യായത്തിലാണ്, അവിടെ യേശു തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. റോമൻ ഭരണാധികാരിയായ പീലാത്തോസുമായി യേശുവിന്റെ വിചാരണ നടന്നു. പീലാത്തോസ് യഹൂദ നേതാക്കളോടും സഭയോടും ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു, താൻ യേശുവിൽ ഒരു തെറ്റും കണ്ടെത്തിയില്ല, യേശു മരണത്തിന് യോഗ്യനല്ലെന്നും യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും. (വാക്യങ്ങൾ 2-4, 14-15, 22).

യേശു വ്യക്തമായും നിരപരാധിയായിരുന്നെങ്കിലും, പീലാത്തോസ് ഒടുവിൽ കോപാകുലരായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് വഴങ്ങുകയും യേശുവിനെ കുരിശിലേറ്റി മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. (vs 23-24).

പ്രസ്തുത വാക്യം യേശു കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ പ്രസ്താവിക്കുകയും അവനെക്കുറിച്ച് കരയുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വാക്യം നോക്കാം:

എന്നാൽ യേശു അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു: യെരൂശലേമിലെ പുത്രിമാരേ, എന്നെയോർത്ത് കരയരുത്, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും ഓർത്ത് കരയുക.

എന്തെന്നാൽ, ഇതാ, മച്ചികളും പ്രസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങളും കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നു പറയുന്ന കാലം വരുന്നു.

അന്നു മലകളോടു: ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവിൻ എന്നും കുന്നുകളോടു: ഞങ്ങളെ മൂടുവിൻ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും.

പച്ചമരത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണങ്ങിയതിന്നു എന്തു ഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. (ലൂക്കോസ് 23:28-31).

ഈ സ്‌ത്രീകളോടുള്ള സ്‌നേഹം നിമിത്തമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് യേശു വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. 28-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവരെ “യെരൂശലേമിന്റെ പുത്രിമാർ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ദൈവജനത്തിന് ശലോമോന്റെ ഗീതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് (1:5, 2:7, 3:5, 3:10, 5:8, 5: 16, 8:4). ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്. അവനുവേണ്ടി കരയരുത്, തങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി കരയാൻ അവൻ അവരോട് പറയുന്നു. മത്തായി 24:19-21-ൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രവചിച്ചതിന് സമാന്തരമായി, തങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകാനോ അവർക്ക് മുലയൂട്ടാനോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് 29-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു. തുടർന്ന് 30-ാം വാക്യത്തിൽ, യേശു ഹോശേയ 10:8 ഉദ്ധരിക്കുന്നു, “അവർ മലകളോട് പറയും: ഞങ്ങളെ മൂടുക; കുന്നുകളിലേക്കു ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് (ഹോസിയാ 10: 9-10).

തന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അവസാന ഊന്നൽ എന്ന നിലയിൽ യേശു വാക്യം 31 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചയും ഉണങ്ങിയതുമായ മരങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയോ രാജ്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 1:3, ദാനിയേൽ 4:20, 22, ഹോശേയ 9:10). “പച്ചമരം” നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന യേശുവായി കാണപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഇസ്രായേൽ ജനത ഒരു ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷമാണ്. ലൂക്കോസ് 13:6-9-ലെ അത്തിവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപമയും ഹോസിയാ 9:10, 12, 14, 17, യോവേൽ 1:12, 15 എന്നിവയിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളുമായും ഇത് ഒത്തു പോകുന്നതായി തോന്നുന്നു.

എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ, നല്ലവനും നിരപരാധിയുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്കാൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നല്ല ഫലങ്ങളില്ലാതെ ഉണങ്ങിയ ഒരു ജനതയോട് റോമൻ സർക്കാർ എത്രയധികം ചെയ്യും? എഡി 70-ൽ സംഭവിച്ച ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ മത്തായി 24: 2-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ടകാലത്തെയാണ് അതിനെ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകാവസാനത്തിനുമുമ്പ് അതിലും വലിയ കഷ്ടകാലം വരുന്നു (മത്തായി 24:3, 21).

വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ സമയത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രസക്തമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തയ്യാറുള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടട്ടെ (യെശയ്യാവ് 25:9) അല്ലാതെ അവനെ നിരസിച്ചവരെപ്പോലെയല്ല (വെളിപാട് 6:15-17).

“ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ. അതു നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും? ” (1 പത്രോസ് 4:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments