റോമൻ ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ, അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


റോമൻ ചരിത്രത്തിലും മതേതര ചരിത്രത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും വലിയ തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ പരാമർശങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതാ:

1-ടാസിറ്റസ് എഴുതി: “ക്രിസ്ത്യാനികൾ” (ക്രിസ്തുവിന്റെ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്റ്റസിൽ നിന്ന്), ടിബീരിയസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പോണ്ടിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രെസ്റ്റസ് (അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു) എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഹാഡ്രിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്യൂട്ടോണിയസ് എഴുതി (വാർഷികം 15.44).

2-ഫ്ലേവിയസ് ജോസീഫസ് തന്റെ പുരാവസ്തുക്കളിൽ, “ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ” ജെയിംസിനെ പരാമർശിച്ചു. വിവാദപരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് (18:3) “ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ സമയത്താണ് യേശു, ഒരു ജ്ഞാനി, അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണെങ്കിൽ. എന്തെന്നാൽ, അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നടത്തിയവനായിരുന്നു….അവൻ [ക്രിസ്തു] ആയിരുന്നു…ദൈവിക പ്രവാചകന്മാർ ഇവയും അവനെക്കുറിച്ച് പതിനായിരം അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ, അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ജീവനോടെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. ഒരു പതിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, “ഈ സമയത്ത് യേശു എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പെരുമാറ്റം നല്ലതായിരുന്നു, [അവൻ] സദ്ഗുണമുള്ളവനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അനേകം ആളുകൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. അവനെ ക്രൂശിക്കാനും മരിക്കാനും പീലാത്തോസ് വിധിച്ചു. എന്നാൽ ശിഷ്യരായി മാറിയവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു; അതനുസരിച്ച്, അവൻ ഒരുപക്ഷേ മിശിഹാ ആയിരിക്കാം, അവനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ അത്ഭുതങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

3-ജൂലിയസ് ആഫ്രിക്കാനസ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഇരുട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ചരിത്രകാരനായ തല്ലസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു (വിപുലമായ എഴുത്തുകൾ, 18).

4-പ്ലിനി ദി യംഗർന്റെ, എഴുത്തുകൾ 10:96-ൽ, ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ ആരാധനാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നെന്നും കർത്താവിന്റെ തിരുവത്താഴം വളരെ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടെ പാലിച്ചിരുന്നുവെന്നും എഴുതി.

5-ബാബിലോണിയൻ താൽമൂഡ് (സൻഹെഡ്രിൻ 43 എ) പെസഹാ തലേന്ന് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു മന്ത്രവാദം നടത്തിയതിനും യഹൂദ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനും ക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും.

6-സമോസറ്റയിലെ ലൂസിയൻ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. പുതിയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ വിശ്വാസികളുടെ സാഹോദര്യം, പരിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നു, തങ്ങൾ അമർത്യരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മരണഭയം, സ്വമേധയാ ഉള്ള ആത്മസമർപ്പണം, ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ ത്യാഗം എന്നിവയാൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിരുന്നു അവരുടേത് എന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

7-മാരാ ബാർ-സെറാപിയോൻ, യേശുവിനെ ഒരു ജ്ഞാനിയും സദ്ഗുണസമ്പന്നനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായി അംഗീകരിച്ചു, ഇസ്രായേൽ രാജാവായി അനേകർ ആദരിച്ചു, യഹൂദന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ അനുയായികൽ അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ജീവിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments