“രഹസ്യവും” ആകർഷണ നിയമവും ബൈബിൾപരമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആമസോണിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് ദി സീക്രട്ട്. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്‌സിനേയും പുതിയ ശാസ്ത്രത്തേയും കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രഹസ്യം ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ്. നിരവധി ലോകമതങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണെന്ന് പുസ്തകം അവകാശപ്പെടുന്നു.

രഹസ്യവും ക്രിസ്തുമതവും?

രഹസ്യത്തിലെ “ആകർഷണ നിയമം” ത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വം, അവന്റെ/ അവളുടെ മതം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കഴിവാണ്. ഓരോ ഊർജ്ജവും അതിന്റെ തുല്യ ഊർജ്ജത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

രഹസ്യം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണവും മുഴുവനുമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ”

ബൈബിൾ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കും” (മർക്കോസ് 11:24).

രഹസ്യവും ബൈബിളും പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം.

ദി സീക്രട്ടിൽ, പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു കോസ്മിക് ജിന്ന് ആയി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റും. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല. സ്രഷ്ടാവിനല്ല, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന്റെ ചുമതല മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും സ്വന്തം വിധി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. അത് നേടുന്നതിന്, അവൻ തന്നിലും അവന്റെ കഴിവുകളിലും വിശ്വസിക്കണം, കാരണം അവന്റെ വിശ്വാസം വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കും.

ഈ ചിന്താധാരയിൽ, സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല മനുഷ്യനാണ്. “നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകും” (ഉല്പത്തി 3:5) എന്ന് സാത്താൻ ഹവ്വായോട് കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തത്ത്വചിന്ത ഏദെൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു. സാത്താനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഹവ്വാ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും തൽഫലമായി വീഴുകയും ചെയ്തു.

ശാശ്വതമായ അനുഗ്രഹങ്ങളോടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാദ്ധ്യമോ യുക്തിസഹമോ അല്ല, കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു പരിമിതമായ ജീവിയാണ് (സങ്കീർത്തനം 103:14). ദൈവം മാത്രം അനന്തമാണ്. മനുഷ്യന് തന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരിഞ്ച് പോലും കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല, സ്വയം രക്ഷിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. ദൈവം ഏകനാണ്, അവൻ സർവ്വശക്തനാണ്. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, നിത്യതയിലുടനീളം മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും യഥാർത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അവനാണ് (മത്തായി 19:29).

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, ദൈവം എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ് (ഉല്പത്തി 1; കൊലോസ്യർ 1:16) രക്ഷകനും (യോഹന്നാൻ 3:16). അവന്റെ സ്നേഹദാനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും പാപപരിഹാരമായി സ്വീകരിക്കാതെ, മനുഷ്യൻ നിത്യമരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു (റോമർ 6:23). മറ്റ് മതങ്ങൾ പാപപ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

അതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യന് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയല്ലാതെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു നുണയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ താൽക്കാലിക സ്വപ്‌നങ്ങൾ അവൻ നേടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം അവനു നൽകപ്പെടും. അവന് ഈ ഭൂമിയിലും പിന്നീട് നിത്യജീവനിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെടും (മർക്കോസ് 10:30; ജെറമിയ 1:29; 1 കൊരിന്ത്യർ 2:9).

കൂടാതെ, പോസിറ്റീവ് ചിന്തയുടെ ശക്തിയെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് “ആകർഷണനിയമവും” ബൈബിളും തത്വത്തിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ബൈബിൾ വഴികാണിക്കുന്നു, അതേസമയം രഹസ്യം അങ്ങനെയല്ല. ശരിയായ ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി കർത്താവ് തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20: 3-17) അത് പാലിക്കാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യന് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). എന്നാൽ രഹസ്യം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അനുസരണത്തിലല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അവനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 28:1). എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു (മത്തായി 6:33).

കൂടാതെ, മനുഷ്യൻ പാപ പ്രകൃതമായതിനാൽ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും സ്വന്തം ശക്തിയിൽ മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ് (സങ്കീർത്തനം 51:5). മനുഷ്യൻ നിത്യനായ ദൈവവുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവനാകു. (യോഹന്നാൻ 15:5).

ആകർഷണ നിയമം പലപ്പോഴും നിഗൂഢ ആചാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കൽ, ഉയർന്ന സ്വയം ദൃശ്യവൽക്കരണം, ബോധപൂർവമായ റീപ്രോഗ്രാമിംഗ്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളുംഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ നിഗുഢ തന്ത്രങ്ങൾ പുറജാതീയ തത്ത്വചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യരുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ശാശ്വതമായ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും ദുരാത്മാക്കളെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത്.

“ആകർഷണ നിയമം” ബൈബിൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ “പുതിയ യുഗം” തത്ത്വചിന്തകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിരസിക്കണം, കാരണം ഇത് സാത്താൻ സൃഷ്ടിച്ച വഞ്ചനാപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ചില സത്യങ്ങളും തെറ്റുകളും ചേർത്ത് ആകർഷകമാക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (1 പത്രോസ് 5:8). ).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Categories തരംതിരിക്കാത്ത

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.