യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്തം വിയർക്കുകയായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി: “പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു; അവന്റെ വിയർപ്പു നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളിപോലെ ആയി” (അദ്ധ്യായം 22:44). കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് ഗെത്ത്ശെമനയിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യേശുവിന് ഹെമാറ്റിഡ്രോസിസ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഹെമാറ്റിഡ്രോസിസിനെ ഹെമിഡ്രോസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാപ്പിലറി രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തം പുറന്തള്ളുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഈ അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ

യേശുവിന് അത്യധികമായ മാനസിക വേദന അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് മത്തായി പ്രസ്താവിക്കുകയും അദ്ദേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു: “എന്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോളം പോലും അത്യന്തം ദുഃഖിതമാണ്. ഇവിടെ തങ്ങി എന്നോടൊപ്പം ഉണർന്നിരിക്കുക” (മത്തായി 26:38 മർക്കോസ് 14:34). അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ യേശുവിന് ഉണ്ടായ അഗാധമായ ദുഃഖവും അതിരുകടന്ന വിഷാദവും ആളുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്.

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളുടെ ഭാരം യേശു വഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഈ വേദന (ലൂക്കാ 22:43). പാപം നിമിത്തം യേശുവിന് പിതാവിൽ നിന്ന് വേർപിരിയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ, “നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിന്റെ പാപങ്ങൾ അവൻ കേൾക്കാതവണ്ണം അവന്റെ മുഖം നിനക്കു മറെച്ചിരിക്കുന്നു” (യെശയ്യാവു 59:2).

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം യേശുവിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടുപോയതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു: “ഏലി, ഏലി, ലാമ സബക്താനി?” അതായത്, “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?” (മത്തായി 27:46; സങ്കീർത്തനം 22:1). എന്നാൽ അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് അവസാന ശ്വാസം ശ്വസിച്ചു, “പിതാവേ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 23:46). പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിന്റെ ഈ ആത്മീയ കഷ്ടപ്പാട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുകയും അവന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കാ 23:45).

അങ്ങനെ, തളർച്ചയോ, അടിപിടിയോ, 6 മണിക്കൂർ ക്രൂശീകരണമോ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചത്, മറിച്ച്, പാപത്തിന്റെ ഭാരവും സ്‌നേഹനിധിയായ പിതാവിൽ നിന്ന് വേർപിരിയലും അനുഭവിച്ച മാനസിക വേദനയിൽ നിന്നാണ് അവൻ മരിച്ചത് (മത്തായി 27:46). ഇതെല്ലാം അവന്റെ ഹൃദയം വിണ്ടുകീറാൻ കാരണമായി. ഹൃദയം തകർന്നാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത്. റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ ഇടതുവശം കുത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. കുന്തം രക്തത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും പ്രവാഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു (യോഹന്നാൻ 19:34). തുളച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുക മാത്രമല്ല, ഹൃദയ വിള്ളലിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ്. ക്രൂശീകരണത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ വിള്ളലിന്റെയും സംയോജനത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഫലം നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ സാമുവൽ ഹൗട്ടൺ വിശ്വസിക്കുന്നു.

“ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.