യേശു എത്ര നേരം കുരിശിൽ കിടന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു എത്ര നേരം കുരിശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു?

ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ: യേശുക്രിസ്തു എത്രനേരം കുരിശിൽ കിടന്നു? വസ്തുതകൾക്കായി നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാം. യിസ്രായേലിലെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ തെറ്റായി ആരോപിക്കുകയും പീലാത്തോസുമായി ചേർന്ന് അവനെ കുരിശിലേറ്റി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കോസ് 23). അവർ അവനെ ഗൊൽഗോഥാ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ ക്രൂശിച്ചു. മിശിഹായെ കുരിശിൽ തറച്ചു, മുകളിൽ ഒരു അടയാളം സ്ഥാപിച്ചു, “ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു” (മത്തായി 27:37).

ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറോളം യേശു കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ സമയം അളക്കുന്നതിനുള്ള യഹൂദ രീതി ഉപയോഗിച്ചു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം റോമൻ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, കാരണം സുവിശേഷം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയും പ്രധാനമായും വിജാതീയ വിശ്വാസികൾക്കായി എഴുതുകയും ചെയ്തു.

സമയം അളക്കുന്നതിനുള്ള റോമൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച്, പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ യേശുവിന്റെ വിചാരണ നടന്നത് “ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂർ” (യോഹന്നാൻ 19:14) ആണെന്ന് യോഹന്നാന്റെ അപ്പോസ്തലൻ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ, അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, വിചാരണ ഏകദേശം 6:00 A.M (നമ്മുടെ സമയം) ആയിരുന്നു.

യഹൂദരുടെ സമയം അളക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച്, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കുകയും അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ പങ്കിട്ടു, അവർക്കായി ചീട്ടിട്ടു, ഓരോരുത്തരും എന്ത് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അവനെ മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ ക്രൂശിച്ചു.” (മർക്കോസ് 15:24-25). അതിനാൽ, സൂര്യോദയം മുതൽ എണ്ണുമ്പോൾ, യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം 9:00 A.M (നമ്മുടെ സമയം) ആരംഭിച്ചു.

കൂടാതെ, സമയം അളക്കുന്നതിനുള്ള യഹൂദ രീതി ഉപയോഗിച്ച്, മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തി, “ആറാംമണി നേരംമുതൽ ഒമ്പതാംമണി നേരംവരെ ദേശത്തുടനീളം അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു” (മത്തായി 27:45). ആറാം മണി ഉച്ചയാണ് (നമ്മുടെ സമയം). 12:00 മുതൽ 3:00 വരെ ഇരുട്ട് തുടർന്നു. പത്രോസിന്റെ കാനോനിക്കൽ അല്ലാത്ത സുവിശേഷം (സെക്ഷൻ. 5; പേജ് 128 കാണുക) “അത് ഉച്ചയായിരുന്നു, യഹൂദയിൽ അന്ധകാരം വന്നു” എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മത്തായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “ഏകദേശം ഒമ്പതാംമണി നേരത്തു യേശു, “ഏലി, ഏലീ, ലാമാ സബക്താനി?” എന്നു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അതായത്, “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തുകൊണ്ട്?” (മത്തായി 27:45,46). ഇതേ വാക്കുകൾ സങ്കീർത്തനം 22:1-ൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ മരണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് യേശു പറഞ്ഞു, “പിതാവേ, ‘നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു'” (ലൂക്കോസ് 23:46), “അത് പൂർത്തിയായി!” പിന്നെ അവൻ തല കുനിച്ച് ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു (യോഹന്നാൻ 19:30). ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കി (യോഹന്നാൻ 4:34). പദ്ധതി തടയാനുള്ള തന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു.

റോമൻ പടയാളികൾ വന്ന് കർത്താവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കാലുകൾ തകർത്തു. എന്നാൽ അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവന്റെ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പടയാളികളിലൊരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുത്തി, ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 19:32-34). “ഒരുക്ക ദിനത്തിൽ” അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്‌ചയിൽ യേശുവിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അരിമാത്തിയയിലെ ജോസഫ് ഏറ്റെടുത്തു.

നമുക്ക് സംഗ്രഹിക്കാം:

  • പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ “ഏകദേശം ആറാം മണി നേരത്തു” അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 6:00 AM-ന് കുറ്റം വിധിച്ചു. (റോമൻ സമയം)
  • രക്ഷകൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് “മൂന്നാം മണി നേരത്തു” അല്ലെങ്കിൽ 9:00 എ.എം. (ജൂതന്മാരുടെ സമയം)
  • “ആറാം മണിനേരത്തു” അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 ന് ഇരുട്ട് ആരംഭിച്ചു. യേശു കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ. (ജൂതന്മാരുടെ സമയം)
  • യേശു “ഒമ്പതാം മണിനേരത്തു” അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 3:00 മണിക്ക് മരിച്ചു. (ജൂതന്മാരുടെ സമയം).

അങ്ങനെ, രക്ഷകൻ രാവിലെ 9:00 മുതൽ 3:00 PM വരെ, അതായത് ആകെ 6 മണിക്കൂർ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു

യെശയ്യാവിന്റെ പഴയനിയമ പ്രവചനം യേശുക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചു: “സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു” (ഏശയ്യാ 53:4,5).

യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അവൻ അനുഭവിച്ചു. അവന്റെ മാനവികതയിലൂടെ, പരിമിതരായ ആളുകൾ കടന്നുപോകുന്നതെല്ലാം ദിവ്യത്വം അനുഭവിച്ചു. ദുഷ്ടമനുഷ്യർക്കും ദുഷ്ട മാലാഖമാർക്കും അവനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വെറുപ്പും ശത്രുതയും അവന്റെ ദൈനംദിന വിഹിതമായിരുന്നു. വിധിക്കപ്പെട്ട പാപികളെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം ചെയ്തു.

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം

മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (റോമർ 5:8). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). യേശുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള വഴി തുറന്നു. അവനെ ക്രൂശിച്ചവരോട് പോലും അവന്റെ സ്നേഹം നീട്ടി. എന്തെന്നാൽ, “പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 23:34) എന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

പിതാവിന്റെ സ്നേഹദാനത്തിലൂടെ, മനുഷ്യർക്ക് “ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും (1 യോഹന്നാൻ 3:1). “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). ദൈവസ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ല. കൃപ, വീണ്ടെടുപ്പ്, അനുരഞ്ജനം എന്നിവയുടെ ലാഭം അവൻ ആർക്കും നിരസിക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് – ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഒപ്പം സഹകരിക്കുക. മനുഷ്യരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നന്മയാണ് (റോമർ 2:4). അവന്റെ കരുണയുടെ വെളിച്ചമാണ് ദുഷ്ടഹൃദയങ്ങളെ മയപ്പെടുത്തുന്നതും വീണുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതും പാപികളെ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതും. അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഇപ്പോൾ “നിത്യജീവൻ” ഉണ്ടെന്നതിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും സന്തോഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ “പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട്; ദൈവപുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല” (1 യോഹന്നാൻ 5:11,12).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷനേടാനാകും?

ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയെയും ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യൂ. “അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12). ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശിശുവായിത്തീരുകയെന്നാൽ, അവനുമായുള്ള ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക (ഹോസിയാ 1:10) പുതിയ ജനനത്തിലൂടെ (യോഹന്നാൻ 3:3).

ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധം വചനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പഠനം, പ്രാർത്ഥന, സാക്ഷ്യം എന്നിവയാൽ വളരുന്നു. അങ്ങനെ, നിത്യജീവൻ നേടുക എന്നത് വിശ്വാസിക്ക് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, എന്നിൽ വസിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4).

ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ഒരു മാനസിക ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൂതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 3:11; 5:7). അവരുടെ വിശ്വാസം ബൗദ്ധികമായി ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ഭൂതങ്ങളായി തുടരുന്നു (യാക്കോബ് 2:19). അതിനാൽ, വസ്തുതകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ. രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്.

യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അവന്റെ വചനത്തിലൂടെ രക്ഷയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. പാപികളോട് പാപമോചനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ദൈവം ഉചിതമെന്ന് കണ്ട വ്യവസ്ഥയാണ് വിശ്വാസം, കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയും, എല്ലാ മുൻകാല പാപങ്ങളുടെയും മോചനത്തിനും (പ്രവൃത്തികൾ 2:38-39) കൂടാതെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതും വളർത്തിയതുമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ബലഹീനതക്കും എല്ലാറ്റിനുമേലുള്ള വിജയത്തിനും. (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്, “മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 5:24, 25; 6:54; 8:51). അവൻ മുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്, ദൈവമാണ് പിതാവ്, സ്വഭാവത്തിൽ അവനോട് സാമ്യമുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 3:1-3). അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (റോമർ 6:12-16) തന്റെ ഇഷ്ടം അതിന്റെ അടിമത്തത്തിന് വഴങ്ങുന്നില്ല (1 യോഹന്നാൻ 3:9; 5:18).

വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ “നല്ല പ്രവൃത്തികൾ” എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. പൗലോസ് എഴുതി, “നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു” (എഫേസ്യർ 2:10). പരിവർത്തിത ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളാണ് നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ (തീത്തോസ് 2:7,14; 3:1,8,14). തന്റെ സ്‌നേഹനിധിയായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിവർത്തനമാണ് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം (ഉല്പത്തി 1:26,27).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയാണ്. അവൻ വേദനയിലൂടെ സമാധാനത്തിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ മഹത്വത്തിലേക്കും കടന്നു; അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും (മത്തായി 10:38; 16:24; 20:22; 2 കൊരിന്ത്യർ 1:5; കൊലൊസ്സ്യർ 1:24; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:3). ക്രിസ്‌തുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടപ്പെടുകയെന്നാൽ അവൻ ചെയ്‌തതുപോലെ പ്രലോഭനത്തിന്റെ ശക്തികളോട്‌ പോരാടുക എന്നാണ്‌ അർത്ഥമാക്കുന്നത്‌, അങ്ങനെ അവൻ “കഷ്ടങ്ങളാൽ പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടത്‌” (എബ്രായർ 2:9, 10, 18), അതേപോലെ വിശ്വാസിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അവന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷത്തിനുവേണ്ടിയും കഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ്.

നിത്യജീവൻ

ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചു (മത്തായി 26:39, 42; യോഹന്നാൻ 4:34; 5:30; 6:38). അതിനാൽ, അവന്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ, പിതാവിന്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിജയിക്കും (മത്തായി 6:10; 7:21; യോഹന്നാൻ 17:6) അങ്ങനെ അനേകർ ജീവിക്കുകയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും (എബ്രായർ 12:2). അത് നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ത്യാഗത്തെ അതിന്റെ ഫലത്താൽ പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കും.

പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ ലഭിക്കും. എന്തെന്നാൽ, ക്രിസ്തു “എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശി” ആയിത്തീർന്നു, ശത്രുവിൽ നിന്ന് താൻ രക്ഷിച്ചവരുമായി അവൻ തന്റെ അവകാശം പങ്കിടും (എബ്രായർ 1:2; റോമർ 8:17). വിശ്വാസികൾ അവന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുചേരും, സേവകരെന്ന നിലയിലല്ല, മറിച്ച്, അവന്റെ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക്കളായാണ്, അവനോടൊപ്പം നിത്യമായി വാഴാൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിവെച്ചു; അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴും” (വെളിപാട് 5:10; കൂടാതെ 22:5; 2 തിമോത്തി 2:12).

കൂടാതെ, നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വലിയ തർക്കത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന് “എല്ലാ നാമത്തിനും മീതെയുള്ള ഒരു നാമം” ലഭിക്കും, അവന്റെ മുമ്പായി “എല്ലാ മുട്ടുകളും കുനിയണം” (ഫിലിപ്പിയർ 2:9, 10). എന്തെന്നാൽ, ഉയർത്തൽ സ്വാഭാവികമായും അപമാനത്തെയും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങലിനെയും പിന്തുടരുന്നു (മത്തായി 23:12; ലൂക്കോസ് 14:11; 18:14). എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കും (വെളിപാട് 5:11-14). സാത്താനും അവന്റെ ദാസന്മാരും പോലും, അവന്റെ വഴികൾ കാരുണ്യവും ദയയും നീതിയും പൂർണവുമാണെന്ന് സമ്മതിക്കും.

വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ – വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക?

For more on being born again – check out What does it mean to be born again?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.