യേശുവിന്റെ ശരീരം ശിഷ്യന്മാരാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ?

BibleAsk Malayalam

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ നിരാകരിക്കാൻ, യഹൂദ മതനേതാക്കൾ, പീലാത്തോസ് മുദ്രയിട്ടതും റോമൻ കാവൽക്കാർ കാവൽ നിന്നതുമായ കല്ലറയിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ നുണ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ, മതനേതാക്കൾ റോമൻ കാവൽക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, “അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറവിൻ. ” (മത്തായി 28:13) എന്ന് ആളുകളോട് പറയുക.

ഈ ആരോപണം ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കർത്തവ്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതിന് ശവകുടീരത്തിന് കാവൽ നിന്ന റോമൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് മാരകമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മതനേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. കാരണം, ശവകുടീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി റോമൻ കാവൽക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മതനേതാക്കളായിരുന്നു. അവർ പീലാത്തോസിനോടു പറഞ്ഞു: അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോയി അവനെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു ജനത്തോടു പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നാം ദിവസംവരെ കല്ലറ ഭദ്രമാക്കുവാൻ കല്പിക്ക; ഒടുവിലത്തെ ചതിവു മുമ്പിലത്തേതിലും വിഷമമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു. (മത്തായി 27:64).

പകരം, മതനേതാക്കന്മാർ “പടയാളികൾക്ക് മതിയായ തുക നൽകി” (വാക്യം 12) അവർ നേരിട്ട് കണ്ട പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാലിക്കാനും (വാക്യം 11) അതിനെക്കുറിച്ച് സത്യം പറയാതിരിക്കാനും. ഒരു തടവുകാരനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചതിന് റോമൻ ശിക്ഷയായിരുന്നു മരണം. ഇതറിഞ്ഞ റോമൻ കാവൽക്കാർക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. കൂടാതെ, കൂറ്റൻ കല്ല് നീക്കുന്നതിനിടയിലും യേശുവിന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴും കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും തിരിച്ചറിയാതെയും എല്ലാ റോമൻ കാവൽക്കാർക്കും എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു.

കൂടാതെ, പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ (മർക്കോസ് 16:11; ലൂക്കോസ് 24:11; യോഹന്നാൻ 20:24, 25) ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു. യേശു തങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ഗെത്ത്ശെമന തോട്ടത്തിൽ അവരെ പിടികൂടിയ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും (മത്താ. 26:56), യേശുവിന്റെ വിചാരണയിൽ (Vs. 69-74)അവർ വെളിപ്പെടുമോ എന്ന പത്രോസിന്റെ ഭയം, അത് ആർക്കും അസാധ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. റോമൻ കാവൽക്കാരെ (ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും) കടന്നുപോകാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നൊ, റോമൻ മുദ്ര പൊട്ടിച്ച്, കൂറ്റൻ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റി, അവരുടെ യജമാനന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊ?

ഒടുവിൽ, മൃതദേഹം നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനികർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആരാണ് അത് നീക്കം ചെയ്തത് എന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ? അങ്ങനെ, യഹൂദ മതനേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ അസാധ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഈ കഥ യുക്തിരഹിതമാണ്, ശരിയായ മനസ്സുള്ള ആർക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: