യേശുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗലീലിയിലെ പര്യടനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


മൂന്നാമത്തെ ഗലീലിയൻ പര്യടനം ഏകദേശം A.D. 29-ലെ പെസഹാ മുതൽ A.D. 30 വരെ ഏകദേശം ഒരു വർഷമെടുത്തു. 5,000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിനും കഫർണാമിലെ ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണത്തിനും ശേഷം അത് അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തി (യോഹന്നാൻ 6:1, 25).

എന്നാൽ ജനപ്രീതിയുടെ വേലിയേറ്റം യഹൂദ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ യേശുവിനെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി, അവനെ അനുഗമിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവനെ വിട്ടുപോയി (യോഹന്നാൻ 6:60-66). ആ വർഷത്തെ പെസഹയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, യേശു പങ്കെടുത്തില്ല (മർക്കോസ് 7:1).

മൂന്നാമത്തെ ഗലീലിയൻ പര്യടനം യഹൂദ നേതാക്കൾക്ക് വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി (മർക്കോസ് 6:14). അതിനാൽ, പെസഹാക്കുശേഷം, ജറുസലേമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം മതനേതാക്കൾ വന്ന് മതപരമായ ആവശ്യകതകൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു (മർക്കോസ് 7:1-23). എന്നാൽ അവരുടെ കാപട്യങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടി അവൻ അവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കി, അവന്റെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കികൊണ്ട് കോപത്താൽ അവർ നിറഞ്ഞു.

അതിനാൽ, ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള തന്റെ അറിയിപ്പിന്‌ അനുസൃതമായി, അവൻ ഗലീലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവധി എടുത്തു (മത്താ. 10:14, 23), ഒരു വർഷം മുമ്പ് യഹൂദ്യയിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ നേതാക്കൾ അവനെ നിരസിച്ചപ്പോൾ (മത്താ. 4). :12). വടക്കോട്ടുള്ള ഈ വിരമിക്കൽ ഗലീലിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നടന്നത്.

യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും ഒഴിപ്പിക്കാനായിരുന്നു യേശു ഫെനിഷ്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങാനുള്ള കാരണം, യഹൂദരല്ലാത്തവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വിജാതീയരും സത്യം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിജാതീയരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ നയിക്കാൻ അവൻ പദ്ധതിയിട്ടു. എന്തെന്നാൽ, അവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വിലപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ ആയിരുന്നു.

ആ പ്രദേശത്ത്, ഫൊനിഷ്യാ സന്ദർശനവേളയിൽ യേശു ഒരു അത്ഭുതം മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. ഗലീലിയിലെ മൂന്ന് പര്യടനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഒരു മിഷനറി യാത്രയായിരുന്നില്ല ഈ സന്ദർശനം. എന്തെന്നാൽ, യേശു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒറ്റപ്പെടുകയും അവിടെ തന്റെ സാന്നിധ്യം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു (മർക്കോസ് 7:24).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment